Регистрация в PR Фестивал 2018

Регистрация в конференцията “Content Creation and Management: The DIGI Evolution of Communications”: 75 лв.

За членове на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) с платен годишен членски внос за 2018 г.: безплатно

За участници в конкурса PR Приз 2018: безплатно

За членове на партньорските организации БАКА, БАПРА, БАР, IAB България, БААК, БДФ: -20% отстъпка

В случай че не желаете да ви бъде издадена фактура, можете да заплатите на следната банкова сметка:

Българско дружество за връзки с обществеността

Юробанк България (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG05BPBI79401076053201

Моля, след извършен превод да ни изпратите платежното нареждане на имейл: office@new.bdvo.org