Първият PR Фестивал в България бе организиран през 2006 г. Оттогава досега във фестивалните панели са разисквани теми като „Ролята на PR в изграждането на публичния образ на държавни и европейски институции”, „PR и мениджмънт – корпоративният PR във фокуса на водещите мениджъри”, „Социални програми и спонсорство във фокуса на PR”, „PR пазарът – казуси, основни играчи, правила и взаимоотношения с медии”, „CSR и медии. Запознато ли е обществото с благородните каузи на корпорациите?”, „Образованието по комуникации в България”, „Що е то имидж и как се изгражда той?”, „Политически PR в условията на предизборна кампания”, „New PR Generation”, “PR следа и медийна среда” и др.

През 2013 г. PR Фестивалът бе посветен на темата “Политика чрез комуникации”, а през настоящата година на Корпоративната социална отговорност. Целта на фестивала е чрез различни форми – дискусии, открити лекции, уърк-шопове и др., да постави пред вниманието на професионалната общност и широката общественост важни въпроси, свързани с развитието на професията, саморегулацията, специализираното образование, взаимоотношенията с медиите и др., като по този начин търси възможности за устойчиво развитие, обмен и утвърждаване на най-добрите практики за развитието на професията в България.

8-ят PR фестивал в България, ще се проведе на 25 и 26 юни в София.