„ПР Практика: Работа с агенция“

Книгата „ПР Практика: Работа с агенция“ е написана под формата на наръчник, насочена е към потребителите на ПР услуги в страната и съдържа съвсем конкретни професионални позиции и практически съвети за сближаването на двете страни в комуникацията – агенция и клиент и за постигането на взаимно доверие, уважение и коректност.

Книгата обхваща теми като предимства и недостатъци при работата с ПР агенция, конкурс за обслужваща агенция; бюджет и финансово предложение; обхват на работа; порочни практики и други теми, като събира добрите практики и ефективните начини за изграждане на ефективни и работещи взаимоотношения между клиенти и агенции.

Автор на книгата е д-р Александър Христов, Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), преподавател и практик в сферата на комуникациите. Благодарение на опита си като журналист, преподавател, служител във вътрешен отдел по комуникация и днес – от страната на агенция, авторът успява да погледне на взаимоотношенията от различни гледни точки и да покаже къде е мястото, на което се пресичат различните интереси. Не е спестил и нито един факт от реалността, за да я видим такава, каквато е и каквато я виждат различните участници за успеха на една ПР кампания.

Специална част от книгата е посветена на представянето на добрите практики на няколко ПР агенции в страната, подкрепили издаването на книгата. Съдържанието на интервютата и презентациите допълва практическите съвети за изграждането на взаимоотношения между клиент и агенция, представени в книгата.

 

Книгата „ПР Практика: Работа с агенция“ може да бъде закупена директно от офиса на БДВО.

Корична цена: 12 лв.

За поръчки и допълнителна информация:

Е: office@new.bdvo.org 

Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40

 

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg