BDVO_PR_Prize_Jury_Vizitka_1080x1080_Ivanka-MawrodievaИванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с публичност и академично писане. Защитава дисертация за парламентарно красноречие в България.

Автор е на 12 книги, които представят систематизирана научна информация в новата сфера и в традиционните области, преоткрити през преглед на преподаватели, обучение и изследовател. Автор e на 120 статии в научни списания и сборници.
Член на Изпълнителния борд на Европейското общество по реторика, http://eusorhet.eu/, от 2013 г., два поредни мандата.
Главен редактор е на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, https://rhetoric.bg/ и на „Онлайн справочник по реторика“.
Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализира се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Интернет на нещата.