Емил Григоров е професор по философия в колежа “Гарно” и хоноруван лектор по философия и литература в университета “Лавал” в град Квебек, Канада. До 2010 преподава 11 години в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на книгата ”Драмата на cogito: една съвременна версия. Опит върху философията на Мераб Мамардашвили”, София, “Св. Климент Охридски”, на около две дузини научни статии на български, френски и английски и на десетки публикации в периодичния печат.