Професионалната организация на ПР специалистите навърши 20 години

Българско дружество за връзки с обществеността отбеляза годишнината на събитие в присъствието на най-изявените PR практици и преподаватели

 

pozdravitelni_adresiПървата организация в областта на комуникациите в България – Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) – отпразнува своята 20-годишнина на празнично събитие с членове на организацията, приятели, и партньори.

Водещият на събитието, актьорът Даниел Цочев, припомни основни моменти от историята на браншовата организация, учредена през декември 1996 г. с първи председател проф. д-р Тодор Петев. Сред тях са организирането на първите PR награди в конкурса PR Приз през 2001 г. и на първия PR фестивал през 2006 г., учредяването на Българска конфедерация за връзки с обществеността през 2009 г. Значими събития, обединяващи PR общността около създаването на общи професионални принципи, са още подписването на Етичния кодекс на българските ПР специалисти от организациите в сферата на комуникациите на 7 юли 2005 г., създаването на Регистър на подписалите го през 2015 г. по повод 10-годишнината от създаването му и обявяването на дата на подписването му за професионален празник на PR специалистите през 2016 г.

Аплодисменти за добрата работа на организацията за утвърждаването на PR професията в България приеха присъстващите на събитието председатели на БДВО през годините: доц. д-р Соня Алексиева, Нели Бенова, Асен Асенов, д-р Александър Христов и Радина Ралчева.

Поздравителни слова по повод празника отправиха ключови фигури в комуникационните среди: проф. д-р Минка Златева, преподавател във ФЖМК и първи почетен член на БДВО; Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика в оставка и представител на БАПРА; проф. д-р Любомир Стойков, почетен председател на БААК и Надя Маринова, главен редактор на b2b Media – първото юридическо лице член на БДВО.

Настоящият управителен съвет на БДВО прие поздравления на фона на виртуална празнична торта. Радина Ралчева, председател на Дружеството за 2016 г., благодари на PR общността за подкрепата в хода на събитийно наситената годишна програма по честването на юбилея. В може би най-активната година от създаването на БДВО до сега, освен традиционните два фестивала, два студентски конкурса и един конкурс за професионално съвършенство в сферата на комуникациите, се проведоха още проучване за PR професията за първи път от пет години насам, премиера на книга и няколко професионални обучения. По време на наложилото се като годишно неформално събитие за PR гилдията „БДВО Summer Camp” това лято членовете на Дружеството символично покориха 20 езера – по едно за всяка година в историята му.

Музикален поздрав отправи групата на най-малките възпитаници на музикална формация „Бон-бон“, която също навърши 20 години през 2016 г.

Партньори на БДВО за реализацията на събитието бяха Мтел, Софарма, Пощенска банка, Пенсионноосигурително дружество Бъдеще, Mentalist, Monkey Shoulder, TheSite, Даро, BulFoto, The Smarts, литературен клуб „Перото“, НДК и Софтпрес.

 

***

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е учредено през 1996 г. и е първата и най-голямата браншова организация в областта на комуникациите в България. БДВО има за цел да утвърждава Public Relations професията в България, високите критерии за нейното практикуване и да бъде мост в общуването между различните академици, практици и организации на професионалната гилдия в страната. Членството в БДВО е въпрос на свободен избор. Организацията се ръководи от Общо събрание, Управителен съвет,  Комисия по етика и Контролен съвет.

us_na_bdvo20y_cocktail

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg