Програма през 2019 – основни акценти

Програма на БДВО през 2019 – основни акценти

Извън строгите редове на официалната програма за 2019 г., приета на последното общо събрание на БДВО, можем да определим нейната философия с няколко думи – сътрудничество, модернизация, надграждане, резултати. Конкретните измерения на тази философия са:
Обновяването и дигитализацията на PRактики;
Създаване на Обществен съвет към БДВО;
Оптимизиране на работата със студентите и партньорството на организацията с университети и образователни институции;
Реализиране на програма от професионални обучения за PR практици;
Изпълнение на основния събитиен календар на БДВО и увеличаване на удовлетвореността на членовете от участието в тях:
– PR приз 2019
– БДВО Summer camp
– Денят на Бернайс.
Разширяване на партньорската мрежа и повишаване на административния капацитет на организацията, привличането на нови членове и опазването на лоялността на вече приетите.

Зад тези приоритети и акценти в дейността ни през 2019 г. застава ангажимента на членовете на Управителния съвет, който си е поставил за цел да активира и приобщи към реализацията на програмата все повече колеги, които искат да дадат своя принос и да споделят своя опит.
Целта ни е, когато в края на годината се съберем, за да отчетем постигнатото, да не се фокусираме само върху количествените измерители, но да се поздравим с по-добра и приветлива среда, повече удовлетворение от съвместната ни работа и много повече разбиране и уважение от страна на нашите партньори и външните публики към професията ни и към нейната роля в бизнеса и обществото.
С програмата за дейността на БДВО можете да се запознаете на сайта на организацията можете да се запознаете тук.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg