Програма на PR Фестивал 2024:PR и технологии: балансът на силите

ПРОГРАМА

PR Фестивал 2024:PR и технологии: балансът на силите

22май, 16:00ч, Planet Schwarz Tech Theater

 

16.00 ч. Официално откриване от Иван Янакиев, председател на БДВО

16:05 ч. Специален гост Ева Майдел, член на Европейския парламент и един от главните преговарящи по първия в света закон за изкуствен интелект, както и основен преговарящ по ключовото законодателство за микрочипове на ЕС.

16:15 ч. Представяне на резултатите от националното проучване на агенция BluePoint на тема: „Потребителите: отношение и доверие към AI.“

 

16:30 ч. Възходът на технологиите в комуникациите

Модератор: Мария Карашанова, редактор в Digitalk

Участници:

1. Вилиана Станева, мениджър PR и корпоративни комуникации

2. Юлиан Добрев, основател и Директор изследвания в BluePoint – агенция за маркетингови изследвания и консултации и основател на BluePlace – уеб базирана платформа за пазарни данни.

17.00 ч. Човекът в сътрудничество с AI. Баланс между иновации и практика

Модератор: Сирма Пенкова, журналист в бизнес медиата “Капитал” и редактор на годишното маркетинг издание на “КМаркетинг Factbook”.

Участници:

1. доц. д-р Яна Събева, председател на Комисията по професионална етика към БДВО и преподавател по реторика, бизнес комуникация и връзки с обществеността в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2. Силвия Костова, председател на Надзорния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността и Директор „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка

19.00 ч.  Церемония по награждаване на победителите в PR Приз 2024

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg