ПРОГРАМА Денят на Бернайс 2020: Изгубени в превода: PR-и и журналисти по пътя към чиста информационна среда

ПРОГРАМА

ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2020

Изгубени в превода: PR-и и журналисти по пътя към чиста информационна среда

Всички събития от програмата ще се провеждат в zoom и ще се излъчват на живо във фб страницата на БДВО

 

20 ноември, петък

9:30 – 10:30

Академичен омнибус на БААК: „КОМУНИКАЦИОННАТА ТРИАДА – PR-И , ЖУРНАЛИСТИ , МЕДИИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ“

 • Гл. ас д-р Димитър Найденов /СУ, ФЖМК/- Пандемията и трите вълни на фейка.
 • Петя Попова /СУ, ФЖМК, докторант/ – Медии и обществени нагласи в условията на пандемия .
 • Борислав Радославов /СУ, ФЖМК, докторант/ – Кукловодите от малката зелена къща във Вашингтон до „архитекта на Брекзит“, – стратегическото влияние на невидимата власт.
 • Соня Обретенова /СУ, ФЖМК, дипломант/- КСО практики – кампанията „Word do matter” срещу неефективната комуникация.

модератор: доц. д-р Светлана Иванова Станкова

 10:30 – 13:00

Студентски конкурс „Като Бернайс“ на тема „Кание Уест – кандидат-президент на САЩ“
Представяне на презентациите, разработени от екипите студенти, участващи в конкурса.

 

14:00 – 17:00

„Как ефективно да общуваме с медиите“,
обучение за студенти и членове на БДВО, с  Ружа Загорска, изпълнителен директор на The Site Media и Любомир Аламанов, основател и управляващ директор на The Site Media.
*Обучението ще се провежда в zoom и излъчва във фб

21 ноември, събота

10:00 – 11:00

Дискусионен форум на тема Изгубени в превода: PR-и и журналисти по пътя към чиста информационна среда

Key notes:

11:00 – 14:30

Дискусия

модератор Иван Янакиев

Подтеми за дискусията:

 • „PR-ът – начин на (зло)употреба”;
 • „Журналистът – воинът на (не)свободното слово”;
 • „Политикът – платеният глас на народа”;
 • „PR-и и журналисти в търсене на истината – този неясен обект на желанието”;
 • „Етиката в PR-а и етиката в журналистиката”
 • Връзки с медиите – къде отидоха те? Предизвикателстовото на неконтролируемата (?) журналистика или липсата на такава

14:30 – 15:00

Награждаване на победителите в студентския конкурс „Като Бернайс“ 2020.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg