Проведе се четвъртата среща на членовете на БДВО

На 9 октомври 2012 г. се състоя четвъртата за тази година среща на членовете на БДВО – в традиционния формат, предполагащ повече или по-малко разгорещени дискусии.

На срещата бяха обсъдени три основни теми: реакция на БДВО при казуси от обществена значимост,предстоящо обучение и дейности и финансиране на БДВО до края на 2012 г.

С цел оптимизация на диалога, участниците в срещата избраха членове на работна група, която ще се занимае с изготвянето общите характеристики на казусите, при които е препоръчително БДВО да реагира. В работната група ще се включат Радина Ралчева, Мила Миленова, Яна Събева, Кремена Георгиева и Десислава Богданова.

Втората сформирана работна група в рамките на събранието ще бъде ангажирана с изготвянето на концепция и реализацията на тазгодишното коледно парти на БДВО, превърнало се в традиционно събитие за PR гилдията. Участие в подготовката ще вземат Милена Атанасова, Анка Костова и Десислава Виткова.

По време на срещата бе представено и предстоящото обучение „Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“, което ще се състои на 18 октомври 2012 г. в Интер Експо Център в рамките на форума COPI’S.

БДВО благодари за любезното домакинство и готоприемството на Обединена Българска Банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg