“CSR: КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН ДИАЛОГ”

 

Организиран от Българската академична асоциация по комуникации (БААК); списание Медиите на 21 век (newmedia21.eu); Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК – СУ “Св. Климент Охридски”

 

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ

25 юни, сряда, ФЖМК,

11,00 ч – 14,00 ч

 1. Академични предизвикателства пред CSR. Проф. дфн Милко Петров, СУ “Св.Климент Охридски”;

2. CSR и бранд журналистика. Проф. д-р Маргарита Пешева, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”;

3. CSR и моден бизнес. Проф. д-р Любомир Стойков, УНСС/СУ, д-р Мария Николова, УНСС/СУ;

4. Медии и социална отговорност. Доц.д-р Теодора Петрова, СУ “Св.Климент Охридски”;

5. Непукизмът на елита. Доц.д-р Георги Калагларски, ВСУ;

6. Публичност и CSR. Д-р Александър Христов, УНСС;

7. Бранд и CSR: комуникационни граници и перспективи. Д-р Стефан Серезлиев, НБУ;

8. CSR: публични комуникации и бизнес решения. Д-р Светлана Станкова, СУ “Св.Климент Охридски”;

9. СSR като елемент от антикризисния комуникационен мениджмънт, Асен Асенов, докторант, УНСС, председател на БДВО.

10. Корпоративната социална отговорност в здравеопазването и дигиталната среда (Case Study)”. Д-р Петър Велев, управител на Екофарм и член на Борда на Българския форум на бизнес лидерите.