Предстои обучение на тема “Employer Branding – теория и практика”

0

Цел на обучението

Обучението има за цел да въведе аудиторията в актуалната тема и в практическото приложение на employer branding-а и да покаже значението му в контекста на съвременните бизнес и комуникационни приложения.

То ще премине през теоретичната основа на темата, ще разгледа всички нейни практически аспекти и ще я постави в развитие.

lubo_ala2Обучител: Любомир Аламанов

Любомир Аламанов е магистър по Информатика. Бил е две години асистент по Теория на информацията във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св.Климент Охридски“. Занимава се с комуникации повече от 20г. Изнасял е лекции по ПР във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към СУ „Св.Климент Охридски“, Нов български университет (НБУ) и други учебни заведения.  Реализирал е комуникационни кампании за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Nestle, Beiersdorf, National Geographic, ELLE, LG, Finlandia и много други. Проектите, реализирани под негово ръководство са спечелили близо сто международни награди. В момента е управител на SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни комуникационни услуги. Създател и един от мениджърите на TheSite, първия communication community & event center. Един от създателите на Българската асоциация на ПР-агенциите (БАПРА) и нейн пръв председател. Член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

 

ПРОГРАМА

Място на провеждане - The Site (ул. Камен Андреев 15-17, София)

Период на провеждане -  5 ноември 2016 г.

Пристигане и посрещане: 13.30 – 14.00 часа

Начало на обучението и първа част – теория и планиране: 14.00 часа

  1. Въведение. Промяна в комуникационната парадигма и в начина на оценка на ролята на хората в процеса на комуникация.
  2. Малко теория. Дефиниция. За какво говорим.
  3. Колаборация с HR-специалистите. Съюзници в комуникационния процес
  4. Корпоративна култура и стратегически подход – подходи при изграждането на отношения
  5. Пътна карта и целеви групи

Кафе пауза: 15.30 – 15.45 часа

Втора част на обучението – практически фокус и упражнение: 15.45 – 17.30 часа

  1. Тактики за вътрешни и външни комуникации
  2. Поставяне на критерии и измерване на резултатите – добавената стойност на employer branding-а за бизнеса и брандовете
  3. Примери
  4. Практическо упражнение
  5. Обобщаване и заключителни думи

Цената на обучението е 70 лв. За членове на БДВО и представители от агенции – членове на БАПРА цената е 50 лв.  За студенти обучението е безплатно.

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва:
Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
Основание: Такса за обучение от /име на участника/

 Можете да се регистрирате за обучението като попълните следната форма:

Име

Фамилия

Месторабота

Позиция

E-mail

Телефон за връзка

Член ли сте на БДВО и/или БАПРА

Данни за фактура

Име на фирма/на физическо лице

Булстат

ДДС номер

Адрес

МОЛ

 

 

Share.

Comments are closed.