Предстои обучение на тема “Employer Branding – теория и практика”

Цел на обучението

Обучението има за цел да въведе аудиторията в актуалната тема и в практическото приложение на employer branding-а и да покаже значението му в контекста на съвременните бизнес и комуникационни приложения.

То ще премине през теоретичната основа на темата, ще разгледа всички нейни практически аспекти и ще я постави в развитие.

lubo_ala2Обучител: Любомир Аламанов

Любомир Аламанов е магистър по Информатика. Бил е две години асистент по Теория на информацията във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св.Климент Охридски“. Занимава се с комуникации повече от 20г. Изнасял е лекции по ПР във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към СУ „Св.Климент Охридски“, Нов български университет (НБУ) и други учебни заведения.  Реализирал е комуникационни кампании за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Nestle, Beiersdorf, National Geographic, ELLE, LG, Finlandia и много други. Проектите, реализирани под негово ръководство са спечелили близо сто международни награди. В момента е управител на SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни комуникационни услуги. Създател и един от мениджърите на TheSite, първия communication community & event center. Един от създателите на Българската асоциация на ПР-агенциите (БАПРА) и нейн пръв председател. Член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

 

ПРОГРАМА

Място на провеждане – The Site (ул. Камен Андреев 15-17, София)

Период на провеждане –  5 ноември 2016 г.

Пристигане и посрещане: 13.30 – 14.00 часа

Начало на обучението и първа част – теория и планиране: 14.00 часа

 1. Въведение. Промяна в комуникационната парадигма и в начина на оценка на ролята на хората в процеса на комуникация.
 2. Малко теория. Дефиниция. За какво говорим.
 3. Колаборация с HR-специалистите. Съюзници в комуникационния процес
 4. Корпоративна култура и стратегически подход – подходи при изграждането на отношения
 5. Пътна карта и целеви групи

Кафе пауза: 15.30 – 15.45 часа

Втора част на обучението – практически фокус и упражнение: 15.45 – 17.30 часа

 1. Тактики за вътрешни и външни комуникации
 2. Поставяне на критерии и измерване на резултатите – добавената стойност на employer branding-а за бизнеса и брандовете
 3. Примери
 4. Практическо упражнение
 5. Обобщаване и заключителни думи

Цената на обучението е 70 лв. За членове на БДВО и представители от агенции – членове на БАПРА цената е 50 лв.  За студенти обучението е безплатно.

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва:
Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
Основание: Такса за обучение от /име на участника/

 Можете да се регистрирате за обучението като попълните следната форма:

  Име

  Фамилия

  Месторабота

  Позиция

  E-mail

  Телефон за връзка

  Член ли сте на БДВО и/или БАПРА

  Данни за фактура

  Име на фирма/на физическо лице

  Булстат

  ДДС номер

  Адрес

  МОЛ

   

   

  Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

  Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

  Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

  Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

  Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

  От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

  Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

  Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

  За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg