Предизвикателствата пред комуникаторите според Европейския комуникационен монитор 2019

Комуникационната професия в Европа е предизвикана от нарастващо недоверие, но новите организационни застъпници и AI предлагат възможности за оформяне на обществения дискурс. По време на Годишната асамблея на Европейската асоциация на комуникационните директори European Communication Summit 2019, която се проведе от 23 до 26 май в Берлин,  бяха представени резултатите от най-голямото в света изследване на стратегическата комуникация и връзките с обществеността. Европейският комуникационен монитор 2019 проучи мнението на почти 2700 професионалисти от 46 страни и представи следните акценти:
• Практикуващите комуникатори изпитват ниско ниво на доверие в своята професия, но се чувстват уверени на лично ниво със своите колеги, шефове, клиенти и публика.
• Външните експерти и топ мениджмънта се оценяват като най-доверените застъпници на организацията, а маркетинга/продажбите и комуникаторите изостават.
• Очаква се изкуственият интелект да повлияе на професията, но практикуващите в областта на комуникацията нямат необходимите компетентност и опит.
• Спонсорираното съдържание се използва от всяка втора организация в Европа.
• Съществуват значителни различия между страните, както и между компаниите и нестопанските организации в Европа.

Освен доверието в комуникациите като основна тема, проучването изследва предизвикателствата на прозрачността, изкуствения интелект в стратегическата комуникация и бъдещето на създаването на съдържание. Професор Ансгар Зерфас, водещ изследовател, сподели: „В светлината на намаляващото доверие в средствата за масова информация, тазгодишният Европейски комуникационен монитор разкрива поразителна разлика в степента на доверие в комуникационната професия: комуникаторите очакват ниски нива на доверие в бранша сред обществеността, но усещат доверие сред колегите и партньорите си. Откриването на надеждни застъпници с комуникационни функции и повишаване на организационната прозрачност, когато е уместно, стават ключови задачи за комуникаторите.“

Вижте повече за Европейския комуникационен монитор 2019 на страницата на EACD.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg