Поредица корпоративни обучения за успешни връзки с инвеститорите за публични компании през май

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) стартира поредица от онлайн обучения на компании или икономически групи, членове на организацията. Темите на обученията са свързани със задълженията на публичните компании и лицата с достъп до вътрешна информация и ще се проведат в периода 01.05 – 31.05.2020 г. Обучителните програми са насочени към корпоративното ръководство, финансово-счетоводните екипи и други ръководни служители на публични компании или цели икономически групи от публични компании.

І. Задължения на публичните компании и лицата с достъп до вътрешна информация по регламент 596/2014.
Обучението обхваща темите: вътрешна информация, видове вътрешна информация, инсайдерство, вътрешни лица и задължения за вътрешните лица, изготвяне на списъци на вътрешните лица и актуализация, организиране на комуникацията между вътрешните лица в дружеството. Обучението съдържа и решаване на практически казуси.

ІІ. Сделки по чл. 114 и следващи от ЗППЦК
Обучението обхваща следните теми: Сделки на голяма стойност. Сделки със свързани и заинтересовани лица. Ще се разглеждат всички специфични аспекти на сключването на сделки на голяма стойност, тяхното оповестяване, както и утвърдената практика на КФН и българските съдилища. Решаване на практически казуси.

Обучителните програми са с времетраене 5 астрономически часа и могат да се проведат в един или два дни. Програмите се провеждат чрез електронната платформа zoom. Тази организация на обучението дава възможност на всички участници да вземат ефективно участие в нея, а същевременно корпоративнто ръководство има възможност да наблюдава решаването на практическите казуси, както и да анализира ангажираността на служителите в различни проблемни ситуации.

Цена за индивидуални компании, независимо от броя на участниците: 1250 лв. без ДДС
Цена за икономически групи: 1750 лв. без ДДС

Цените са за членове на АДВИБ и партньорски организации, каквато е БДВО.

Повече информация за обучителните програми можете да получите на email info@abird.info или на 02/9882413

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg