Поредица корпоративни обучения за успешни връзки с инвеститорите за публични компании през май

0

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) стартира поредица от онлайн обучения на компании или икономически групи, членове на организацията. Темите на обученията са свързани със задълженията на публичните компании и лицата с достъп до вътрешна информация и ще се проведат в периода 01.05 – 31.05.2020 г. Обучителните програми са насочени към корпоративното ръководство, финансово-счетоводните екипи и други ръководни служители на публични компании или цели икономически групи от публични компании.

І. Задължения на публичните компании и лицата с достъп до вътрешна информация по регламент 596/2014.
Обучението обхваща темите: вътрешна информация, видове вътрешна информация, инсайдерство, вътрешни лица и задължения за вътрешните лица, изготвяне на списъци на вътрешните лица и актуализация, организиране на комуникацията между вътрешните лица в дружеството. Обучението съдържа и решаване на практически казуси.

ІІ. Сделки по чл. 114 и следващи от ЗППЦК
Обучението обхваща следните теми: Сделки на голяма стойност. Сделки със свързани и заинтересовани лица. Ще се разглеждат всички специфични аспекти на сключването на сделки на голяма стойност, тяхното оповестяване, както и утвърдената практика на КФН и българските съдилища. Решаване на практически казуси.

Обучителните програми са с времетраене 5 астрономически часа и могат да се проведат в един или два дни. Програмите се провеждат чрез електронната платформа zoom. Тази организация на обучението дава възможност на всички участници да вземат ефективно участие в нея, а същевременно корпоративнто ръководство има възможност да наблюдава решаването на практическите казуси, както и да анализира ангажираността на служителите в различни проблемни ситуации.

Цена за индивидуални компании, независимо от броя на участниците: 1250 лв. без ДДС
Цена за икономически групи: 1750 лв. без ДДС

Цените са за членове на АДВИБ и партньорски организации, каквато е БДВО.

Повече информация за обучителните програми можете да получите на email info@abird.info или на 02/9882413

Share.

Comments are closed.