Покана за Общо събрание на БДВО на 31.01.2019 г.

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството и в изпълнение на приетата от Общото събрание програма за дейността на БДВО през 2017 г., Управителният съвет на БДВО свиква Общо събрание, което ще се проведе на 31 януари 2019 г., четвъртък, от 16:00 ч. в зала 29 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Московска“ 49.

 

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1.             Отчет за дейността на БДВО за 2018 г.

2.             Отчет за работата на Комисията по етика през 2018 г.

3.             Избор на членове на Управителен съвет

4.             Избор на председател на БДВО за 2019 г.

5.             Избор на председател на БДВО за 2020 г.

6.             Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика

7.             Приемане на програма за дейността на дружеството за 2019 г.

8.             Разни

 

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2018 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

 

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос за 2018 г. (в случай че не са го направили до този момент), както и този за 2019 г., в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

 

31.12.2018 г.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg