Позиция на УС на БДВО относно коментари за ограничения достъп на журналисти в НС и ролята на пиарите в този казус

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността, като

  • зачитаме правото свободно да се изразява и разпространява (чрез различни изразни средства) мнение;
  • уважаваме свободата на медиите;
  • работим за чиста информационна среда;
  • следваме ценностите и принципите на етичния професионален кодекс на ПР специалистите – Софийска харта за етични комуникации,

заявяваме, че намираме за неприемливо злепоставянето на професията на ПР професионалиста.

Публичните внушения за функции, неприсъщи за ПР-а, а именно осъществяване на цензура, водят до изкривяване на представите в обществото за същността на професията ни. Връзките с обществеността е сред най-динамично развиващите се професии днес, извоювала си високо обществено доверие, което се вижда от разрастващите се функции и отговорности.

Наскоро обновената международна дефиниция за Връзки с обществеността задава стандартите на работа на ПР професионалистите и гласи:

 „ПР e управленска функция, отговорна за изграждането на контакти и взаимоотношения между организациите и техните публики чрез разпространение на информация, използвайки доверени и етични методи за комуникация.“ Следователно ролята на ПР-а е да информира и да създава връзки между заинтересованите страни, а не да цензурира и манипулира.

От БДВО не приемаме генерализирането и поставянето под общ знаменател на всички ПР-и, включително политическите, в контекста на конкретния казус. Водещ принцип в организацията ни е защитата на свободното изразяване и разпространение на информация. Вярваме, че работещите публични комуникации и осведомеността на обществото са основополагащи за изпълнението на дейността и постигането на желаните резултати. Ето защо категорично заявяваме, че журналистите и медиите са от особена важност за нас и ги припознаваме като ключови партньори. Доказателство за това е фактът, че сред членовете на БДВО има уважавани журналисти, а едни от най-добрите ПР-и в България са със сериозен журналистически опит.

БДВО застава зад принципите на свободата на словото и зад усилията на журналистите за постигане на безпристрастна осведоменост на обществото. Убедени сме, че ПР-и и журналисти сме призвани да работим заедно за изграждане на чиста информационна среда, за осветяване на обществено значими процеси и решения, и за подобряване на  публичния диалог.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg