Позиция на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) по повод изразено становище на г-н Иван Бакалов в сайта E-vestnik.bg за професията ПР в дискусията за нивото на образование във Факултета по журналистика (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и в българските университети

0

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността заявява:

o   Работейки за чиста информационна среда и следвайки етичните принципи и ценности в ПР професията, залегнали в Етичния кодекс на ПР специалистите в България;

o   Отчитайки правото на изразяване и свободно слово;

o   Отчитайки правото на автономия на всяко висше училище в България;

намираме за неприемливо представянето в невярна и негативна светлина професията, която упражняваме. „Връзки с медиите” е само част от професионалната дейност на всеки специалист “Връзки с обществеността”. Ние създаваме съдържание, организираме събития, изграждаме и управляваме брандове и работодателски марки, отговаряме за корпоративната социална отговорност на компаниите. Организациите поверяват на нас всички дейности, чиято крайна цел е изграждането и управлението на репутацията. Това са доказани в световен мащаб практики, в основата на които стои създаването и разпространението на качествена и коректна информация от обществено значение.

Медиите и професионализма на журналистите са от особена важност за постигането на желаните резултати от професионалната ни дейност и ги припознаваме като ключови партньори в сферата на публичните комуникации.

Смятаме за неуместно представянето на нашата професия като имитираща журналистика, която замърсява медийната среда, служи за разпространение на погрешна информация, източник е на повърхностни изявления и неточни факти и чрез нея обществото остава неинформирано. Представянето на комуникационните специалисти като „съчинители на поръчкови текстове“, „пълначи на страници със статуси и фън-чета“ и „платени тролове“ в случая показва неразбиране на основните функции на една професия. Намираме за неуместно и негативното етикетиране и поставянето под общ знаменател на дейността на всички ПР специалисти като непрофесионална. Негативното генерализиране относно работата на журналистите и медиите е също толкова некоректно и неуместно.

Проблемите на публичните комуникации и на професиите в тях не могат да бъдат решени чрез нападки и проява на неуважение към професия, която по подразбиране би следвало да се приема като партньорска спрямо създаването на прозрачна медийна среда и смислени обществени комуникации.

Подобно негативно изкривяване на образа на професията вреди не само на публичния облик на ПР-ите, които следват установените принципи на работа, но и на цялата публична среда. Голям процент от упражняващите професията у нас познават и в работата си ежедневно доказват значимостта на правилата, залегнали в Етичния кодекс на ПР специалистите в България, създаден и приет от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска Асоциация на ПР Агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността“ към СБЖ.

В допълнение на това бихме искали да изразим своята признателност към създателите на специалност „Връзки с обществеността“ в България, които са създатели и на професионалната общност, която представляваме – Българското дружество за връзки с обществеността.

 

31.08.2018 г.

Управителен съвет на БДВО

Share.

Comments are closed.