Позиция на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) по повод изразено становище на г-н Иван Бакалов в сайта E-vestnik.bg за професията ПР в дискусията за нивото на образование във Факултета по журналистика (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и в българските университети

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността заявява:

o   Работейки за чиста информационна среда и следвайки етичните принципи и ценности в ПР професията, залегнали в Етичния кодекс на ПР специалистите в България;

o   Отчитайки правото на изразяване и свободно слово;

o   Отчитайки правото на автономия на всяко висше училище в България;

намираме за неприемливо представянето в невярна и негативна светлина професията, която упражняваме. „Връзки с медиите” е само част от професионалната дейност на всеки специалист “Връзки с обществеността”. Ние създаваме съдържание, организираме събития, изграждаме и управляваме брандове и работодателски марки, отговаряме за корпоративната социална отговорност на компаниите. Организациите поверяват на нас всички дейности, чиято крайна цел е изграждането и управлението на репутацията. Това са доказани в световен мащаб практики, в основата на които стои създаването и разпространението на качествена и коректна информация от обществено значение.

Медиите и професионализма на журналистите са от особена важност за постигането на желаните резултати от професионалната ни дейност и ги припознаваме като ключови партньори в сферата на публичните комуникации.

Смятаме за неуместно представянето на нашата професия като имитираща журналистика, която замърсява медийната среда, служи за разпространение на погрешна информация, източник е на повърхностни изявления и неточни факти и чрез нея обществото остава неинформирано. Представянето на комуникационните специалисти като „съчинители на поръчкови текстове“, „пълначи на страници със статуси и фън-чета“ и „платени тролове“ в случая показва неразбиране на основните функции на една професия. Намираме за неуместно и негативното етикетиране и поставянето под общ знаменател на дейността на всички ПР специалисти като непрофесионална. Негативното генерализиране относно работата на журналистите и медиите е също толкова некоректно и неуместно.

Проблемите на публичните комуникации и на професиите в тях не могат да бъдат решени чрез нападки и проява на неуважение към професия, която по подразбиране би следвало да се приема като партньорска спрямо създаването на прозрачна медийна среда и смислени обществени комуникации.

Подобно негативно изкривяване на образа на професията вреди не само на публичния облик на ПР-ите, които следват установените принципи на работа, но и на цялата публична среда. Голям процент от упражняващите професията у нас познават и в работата си ежедневно доказват значимостта на правилата, залегнали в Етичния кодекс на ПР специалистите в България, създаден и приет от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска Асоциация на ПР Агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността“ към СБЖ.

В допълнение на това бихме искали да изразим своята признателност към създателите на специалност „Връзки с обществеността“ в България, които са създатели и на професионалната общност, която представляваме – Българското дружество за връзки с обществеността.

 

31.08.2018 г.

Управителен съвет на БДВО

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg