Позиция на БДВО във връзка с обидна квалификация за професията на PR-a

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Във връзка с участието на Васил Василев, директор на Народен театър „Иван Вазов” в предаването “Здравей, България“ на Нова Телевизия на 02.12.2022, където г-н Василев заяви, че „PR на театъра е слугинска длъжност“,

ние от Управителния съвет на БДВО и Комисията по професионална етика към Дружеството, в качеството си на най-голямата браншова организация сме длъжни да заявим, че:

PR e професия, която има ключова, стратегическа и управленска функция във всяка организация и в обществото. Това го прави занятие, което изисква мултидисциплинарни умения и знания, които се развиват и надграждат в годините на професионален опит.

При изпълнение на задълженията си като PR, колегите работят за утвърждаване на професионални и етични стандарти, добрите практики в професията и подобряване на публичната среда. В ежедневната си дейност те се водят от Софийска харта за етични комуникации, подписана от всички комуникационни организации в страната, като първият Етичен кодекс е създаден още 2005г., което превръща гилдията в пример за успешно саморегулираща се общност, повишаваща собствените си професионални стандарти.

Приемаме за недопустимо използването на определения, които изкривяват представата за ролята на PR специалистите и професията ни, особено от хора, заемaщи ръководни длъжности на културни институции, каквато е Народният театър.

Ключовата роля на PR-а е все по-видима в света на ускорената комуникация. По определение от Международната асоциация по PR, IPRA, “Връзките с обществеността са отговорно мениджърско задължение, концентрирано върху изграждането на контакти и интереси между организациите и техните аудитории, базирано върху комуникирането на информация чрез доверени и етични методи за комуникация.”

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg