Отличие за дарителство от работното място: “Отговорна компания – отговорни служители”

Фондация „Помощ за благотворителността в България”, съвместно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора, учреди Годишeн знак „Отговорна компания – отговорни служители”.

Той е четиристепенен, като най-високото му ниво е Златен знак и отличава компаниите, които развиват програми за регулярно, ежемесечно даряване на време и ресурси от работното място за служителите си. Отличието ще бъде връчено за първи път тази година на специална церемония в присъствието на повече от 30 компании.

Носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” ще бъдат тези работодатели, които утвърждават целогодишното ангажиране на служителите със социално значими каузи като корпоративна ценност. Изборът на компаниите, които да получат отличието се прави на базата на стриктни критерии, сред които % на дарителите от общия брой служители, има ли компанията изградена система за промотиране на дарителство по ведомост и практикува ли се тя регулярно, ангажира ли служителите и с доброволен труд към предлаганите каузи регулярно през годината и др. Годишният знак има за цел да отдаде заслуженото признание за усилията на специалистите по Човешки Ресурси и Вътрешни Комуникации в компаниите, които правят дарителството от работното място не само възможно, но и лесно и ефективно и да стимулира налагането на тази форма на корпоративно дарителство.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg