Осми PR Фестивал

25 юни, сряда

Място на провеждане – ФЖМК

11.00 – 14.00

Академичен омнибус

“CSR: КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН ДИАЛОГ”

Организиран в партньорство с: Българска академична асоциация по комуникации (БААК ); списание Медиите на 21 век (newmedia21.eu); катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и Връзки с обществеността“ на “СУ “Св. Климент Охридски”

14.30 – 17.30

Специализирано обучение на тема:

„КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ПЛАНИРАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТА, ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТ НА КАМПАНИИ ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ“

Обучител: Елица Баракова – ръководител на екипа на фондация „Помощ за благотворителността в България“, член на журито на PR приз 2014

 19.00

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА ФИНАНСОВИТЕ ПИАРИ И ЖУРНАЛИСТИ

В партньорството с КФН, БНБ, ФГВБ

 

26. юни, четвъртък

Място на провеждане – хотел Хилтън

13.00– 14.30

Дискусионен панел

ТЪРСИ СЕ…: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНАТА КОМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ

С участието на представители на законодателната власт; СЕМ, електронни медии, неправителствени и браншови организации, pr практици; медийни експерти и др.

 14.30 – 15.00

Кафе пауза

 15.00 – 16.30

Дискусионен панел

ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

С участието на PR практици; представители на неправителствени организации, организации за управление на процесите по устойчивост, бизнеса и др.

 16.30 – 17.00

Кафе пауза

19.30

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В PR ПРИЗ 2014

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg