Академичен панел, 17 май 2017 г., 13,00 ч, зала Алеко, х-л Хилтън, тема „Комуникация и мистификации”

 

 

Проф. дфн Милко Петров, ФЖМК-СУ – „Комуникация и мистификации”

Доц. д-р Теодора Петрова, ФЖМК-СУ – „Неосъзнатите мистификации на медиите”

Доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ „Черноризец Храбър” – „Светът между две истини – новите дефицити в ПР професията”

Доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ – „Пост-истина и популизъм: реторични перспективи в бранд наративността“

Проф. д-р Лилия Райчева, ФЖМК-СУ, доц. дсн Добринка Пейчева ЮЗУ „Неофит Рилски”,  Мариян Томов ФЖМК-СУ – „Европейски измерения на популизма в контекста на медийната екология” (анализ на сравнително изследване на политическия популизъм в медиите сред 16 страни-членки на COST Акция IS1308 „Популистката политическа комуникация в Европа: анализ на предизвикателствата на медиатизирания политически популизъм пред демократичните политики” на програмата COST: Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите изследвания на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия).

Гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, – “Къде се припокриват ПР и популизъм?”

д-р Светлана Станкова, ФЖМК-СУ – „Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на президентските избори в САЩ (ноември 2016)”