Общото събрание на БДВО прие отчета на дружеството за 2013 и програма за дейността през 2014

Финалният етап на ПР приз 2014 и Осмия ПР фестивал ще се проведат през юни

На редовното си годишно отчетно събрание, което се проведе на 15.03.2014 г. в Софийския университет, членовете на Българското дружество за връзки с обществеността приеха отчета на УС за 2013 г. и програма за дейността на БДВО през 2014 г.

Съгласно приетата програма, финалният етап на най-престижното състезание за постижения в сферата на връзки с обществеността – ПР приз 2014 ще бъде през месец юни, когато ще се проведе и Осмият ПР фестивал в България. Регламентът, категориите, сроковете и журито на ПР приз ще бъдат обявени до средата на месец април.   След проведено обсъждане сред участниците в Общото събрание, като най-предпочитана тема която да бъде поставена във фокуса на фестивалната програма се посочва Корпоративната социална отговорност, като официалната програма на Осмия ПР фестивал ще бъде обявена през месец май.

През 2014 г. БДВО предвижда да организира минимум две тематични обучения. През месец октомври предстои да бъде представена книгата “ПР практика: обслужване на клиенти”, а актуални за професията въпроси да бъдат дискутирани и поставени на общественото внимание в подходащи конферентни формати.

Като основни приоритети за постигане, членовете на БДВО приеха: динамизирането на процесите на саморегулация в професията; активно сътрудничество с академичните центрове, работодателски и професионални организации; повишаване на качеството на вътрешно-организационните връзки и международната дейност.

Очаква се следващото отчетно-изборно събрание на организацията да се проведе в края на годината или не по-късно от януари месец 2015 г.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg