Нов дарител за стипендията на БДВО Проф. Тодор Петев 2021 на петата година от обявяването на конкурса

Срокът за подаване на есетата е до 10 юни!  Стипендиантите ще бъдат обявени на наградите на PR Приз 2021

Стипендията на БДВО в памет на проф. д-р Тодор Петев през 2021 г. привлече нов дарител – Милен Филипов, доктор по Връзки с обществеността, защитил докторат във Факултет по Журналистика и масови комуникации към Софийския университет, с научен ръководител проф. д-р Тодор Петев. Ангажиментът към стипендията не е еднократен и освен финансовото изражение д-р М. Филипов ще се присъедини към журито, оценяващо студентските заявки.

„Защо подкрепям стипендията на БДВО „професор д-р Тодор Петев? Дължа настоящото си академично развитие на професор Петев. Превърна се в личен пример за силата на духа, която надмогва физическата слабост. За мен е и препратка към PR – ние винаги търсим и намираме изход.  Нещо, което осъзнах в срещата ми с професор Петев у тях. Нещо, което ръководи мен и предавам на моите студенти. Вероятно съм един от последните докторанти на професор Петев и искам да му благодаря като подкрепя стипендията на БДВО на негово име. Вярвам, че така подкрепям развитието на PR-а в България в лицето на стипендиантите на „професор д-р Тодор Петев“, сподели д-р Милен Филипов. Д-р Филипов е преподавател в Бургаския свободен университет от 2007 г и в KIMEP University, Алмати, Казахстан от 2017 г. Преподава: Копирайтинг, PR мениджмънт, Събитиен мениджмънт, Кризисни комуникации, Убеждаваща комуникация, Теории на комуникациите, Качествени изследователски методи. Управляващ партньор в exPRts Communication 2012 – 2018,

Благодарение на дарението, паричният еквивалент на стипендията вече е в размер на 1000 лв.

И тази година ще се връчи специална награда за едно от есетата от името на семейството на проф. Петев. Паричният еквивалент на тази специална награда е 400 лв.

Тема на конкурса през 2021 г. е „Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“

Насоки:

Може да бъде разгледан един от следните аспекти на темата (или друг, избран от студента):

– Кризисни комуникации от институциите към гражданите.

– Кризисни комуникации от компаниите към техните служители.

– Гражданите между кризисните комуникации на институциите и социалните мрежи.

 

Реализация:

Всички желаещи студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, ще изпратят своята разработка по мейл на БДВО – office@new.bdvo.org.

Ориентировъчна дължина на есето – до 5 страници.

 

График:

Обявяване на стипендията: 14 май

Краен срок за изпращане на есета: 06 юни

Обявяване на стипендианта: 16 юни

 

Есетата ще бъдат оценявани от жури, в което ще влизат:

–       Мила Миленова

–       Д-р Александър Христов

–       Тодор Тодоров Петев, син на проф. Петев

–       Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО

–       Д-р Милен Филипов

Отношения със стипендианта

Традиционно стипендиантът трябва да отговаря на следните изисквания:

–       Да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България

–       С публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз.

От друга страна, стипендиантът се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg