Новият 93 брой на PRактики – информационното издание на БДВО с обновен дизайн

Резюме от  доклада за осмото издание на Европейският комуникационен монитор с автор: Мануела Дюлгерова – Тотева, зам-председател на БДВО:

“Основните двигатели за мотивация са: интересни задачи, чудесни кариерни възможности, оценка от страна на директния ръководител или клиент; статусът на професията. От друга страна, малко над една трета смятат, че заплатата им е адекватна на труда, както и, че живеят балансирано спрямо личните си ангажименти. Въпреки кризата, 66,5% към момента са удовлетворени от настоящия си работодател като същевременно слабо е нараснал процентът на тези, които не са щастливи с работата си. Най-добрата работна среда е в Дания, Австрия, Холандия и Норвегия, а най-лоша, според проучването, в Румъния и Белгия.”

Интервю с Лиляна Загорчева – член на журито на PR приз 2014:

“Всеки PR експерт знае, че най-силният комуникационен коз е добра референция от трета страна. Ако клиентите ни и потребителите им говорят добре за нас и ни ползват с желание и готовност в моменти на нужда – имиджът се оправя от самосебе си. Ако не ни се получава – може би хвърляме повече “пара в свриката” – знаете, че затова не вървеше параходът на комунизма…”

Победителите – PRактики представя проектите, победители в конкурсните категории на PR приз 2014

Проект: „Писмо за промяна“: първо място в категориите: „Онлайн кампания или проект“ и “CSR проект – нестопански сектор“, носител на специалната награда на журито: „Проект-послание“, реализиран от All Channels Communication Group за Българска асоциация за невромускулни заболявания,

и

Проект: „Кампания за запазване на лицензите на ЧЕЗ в България“: първо място в категория „Кризисен PR”

Емилия Хубавенска: “Комуникационната стратегия може да позволи на организацията ви да бъде още по-иновативна”

Не е важно само планирането, но и анализа на присъствието. Какво се случва, по какъв начин се случва и в какъв контекст: Иновационен медиен анализ бих го нарекла. Всички различни аспекти, при които дадени активности се случват трябва да се вземат под внимание. Следващата стъпка е да се приложат на практика, заедно с останалите участници в т.нар. Модел на Четворната Спирала – представителите на публичния и частния сектор, учените и гражданите. Социалните мрежи ни позволяват да изградим Мрежа на иновационна екосистема, където всички участници да могат да се срещнат и да си сътрудничат  на основата на техния житейски опит и гледна точка.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg