Новият състав на Комисията по професионална етика проведе първото си обучение

На 8 юли 2023 г. се проведе първото от серията безплатни обучение на Комисията по професионална етика към БДВО на тема „Етика и комуникации“. Събитието се осъществи с партньорството на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“. То беше част от програмата на Деня на ПР специалиста, който беше отбелязан на 7 юли от Българското дружество за връзки с обществеността.

Лектори бяха Асен Асенов, председател на Обществения съвет към БДВО и доц. д-р Яна Събева, председател на КПЕ. Сред темите бяха професионалните стандарти на общността, същност и приложение на етичния кодекс на ПР специалистите (Софийска харта за етични комуникации), етика в условията на криза и др.

В обучението взеха участие ПР практици, представители на различни бизнеси, студенти и университетски преподаватели. Всички участници получиха сертификати след края на събитието.

„Интересът към обучението ни окуражава да продължим тази инициатива и да организираме още подобни събития“ коментира доц. Яна Събева, председател на КПЕ.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg