Необходими са координирани усилия за справяне с проблема със споменаването на търговски марки в електронните медии

0

Професионалната общност, неправителствения сектор и големите рекламодатели трябва да бъдат по-координирани и настоятелни в диалога с националните електронни медии при решаването на проблема със споменаването на търговски марки и длъжности в информационното съдържание на медиите. До такъв извод достигнаха участниците в дискусионния панел: “ТЪРСИ СЕ…: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНАТА КОМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ”, който се проведе на 26.06.2014 г. в х-л Хилтън, в рамките на програмата на Осмия PR Фестивал в България.

Според доц. Георги Лозанов - председател на Съвета за електронни медии, няма никаква пречка електронните медии да споменават марки, като част от информационното съдържание и отразяване на проекти за Корпоративна социална отговорност. Журналистите, обаче, следва сами да решават кое събитие има новинарска стойност и е важно за широката публика, като при отразяването му няма никакъв регулаторен проблем да се посочи името на организатора. Същото се отнася и до името на фирмата и позицията на лице, поканено в телевизионно предаване или участващо в новинарска емисия или репортаж, по въпрос или тема, пряко свързана с работата му, която е важна за общественото. СЕМ няма практика да налага санкции, при такъв тип споменавания, които не представляват по своята съшност скрита търговска реклама или пиар материали. Такъв е и смисъла на “Методическите указания във връзка със забранените скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение”

Мартин Захариев – член на комисията по “Култура и медии” на 42-то ОНС призова за по-организиран и системен натиск от страна на PR общността, работодателските организации, неправителствения сектор, големите рекламодатели, които да поставят остро въпроса със споменаването на търговските марки в информационното съдържание на медиите, особено при отразяване на КСО проекти и да се прекрати абсурда, при който търговските отдели на медиите оказват влияние върху редакционното съдържание, въпреки че няма нормативна забрана или санкция от страна на СЕМ.

проф. Маргарита Пешева – медиен експерт, преподавател и член на Управителния съвет на Българската асоциация по комуникации, обърна внимание върху необходимостта от системна работа с бъдещите кадри в журналистическата и PR професия, за да може те да са по-подготвени и по-наясно с въпросите, които могат да създадат проблем в тяхната работа, вкл. и този с познаването на регулаторната рамка и случаите, в които е допустимо споменаването на търговски марки, както и изискванията, по които това става.

Иванка Шалапатова – директор на фондация “За нашите деца”, акцентира върху това, колко важно е КСО проектите да бъдат добре комуникирани и споделяни. Показването на добри практики и ефектите от тях може да даде много добри идеи и информация на други компании, които искат да бъдат полезни, но все още не са открили най-добрия начин за това. Тя открои необходимостта от интеграция на усилията на неправителствения и корпоративния сектор при реализирането на обществено значими проекти и в усилието за тяхното адекватно медийно отразяване.

Борис Колев - Изпълнителен директор на CSR България, също подчерта необходимостта от по-добро образование и разбиране на това какво е КСО, както и за това, какви практики могат да се използват и при настоящата ситуация, за да се постига отразяване на обществено значими проекти с техните носители. Той също акцентира върху необходимостта от интеграция в усилията между неправителствения и корпоративен сектор, като устойчива форма на сътрудничество, включително и за достигането на информация за проекта до по-широка аудитория. Според него, компанните, имащи пречки в тази посока, все по-често търсят алтернативни комуникационни канали и все по-активно работят в социалните мрежи и новите медии.

Доника Ризова – автор и водещ на единственото в българския телевизионен и радио ефир специализирано предаване, посветено на медии и PR. “Медиите ON AIR“ и водещ на панела, сподели своя опит на телевизионен водещ да постави в обществения фокус темата и да търси пътища за решаване на проблема, като подчерта, че при отразяването на бизнес новини, КСО проекти и участието на представители на бизнеса със своите имена и търговски марки, телевизията, в която работи цели да постигне висока степен на информираност и няма проблеми в това отношение.

Асен Асенов – председател на БДВО, пое ангажимент от името на организацията да съберат информация за всички действия и активности, свързани с решаването на този дългогодишен проблем в отразяване на обществено значимата дейност на бизнеса, както и да бъде направено всичко необходимо за координиране на общите усилия за това, въпросът за споменаването на търговски марки при отразяване на КСО да намери своето адекватно решение в рамките на действащото законодателство, като при нужда, да се направи експертна оценка на действащия закон и да се предложат идеи за неговата промяна.

 

Share.

Comments are closed.