На 2 ноември ще се проведе Годишно Общо събрание на БДВО

0

На основание чл. 18 от Устава на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Управителният съвет свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 2 ноември, четвъртък, от 18.00 часа в зала 55 на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК).

Общото отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2017 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2017 г.

3. Избор на нови членове на Управителен съвет

4. Избор на Председател за 2019 г.

5. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2018 г.

6. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват редовни членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2017 г.

Членският внос за членове на БДВО за физически лица е 100 лв., за юридически лица – 300 лв., а за студенти – 10 лв.

Плащането на членския внос може да бъде направено по банков път или на място, непосредствено преди началото на Общото събрание. Членовете, които желаят, могат да заплатят членския си внос за 2018 г.

Напомняме, че онези, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува от името на други свои колеги след представянето на упълномощаващ документ. Един член на БДВО не може да гласува от името на повече от трима, упълномощили го членове.

Share.

Comments are closed.