В Деня на PR специалиста 2021 г. беше очертана стратегическата роля на комуникациите

На 07 юли PR общността в България заедно отбелязава Деня на PR специалиста, който тази година, 2021 г., беше посветен на стратегическата роля на комуникациите.

Традиционно, обединената PR oбщност в България в продължение на няколко години отбелязва професионалния си празник с различни тематични дискусии и игри, актуални за текущата година – „Етиката в ПР индустрията“ 2016 г., “Истински PR специалисти говорят за фалшиви новини” 2017 г., “Супергероите на съдържанието в дигиталната ера” 2018 г. През 2000 г. Денят на PR специалиста беше признат за официален професионален празник и на него беше подписан обновения Етичен кодекс на PR специалиста в България.

През тази година, 2021 г., на съвместно събитие на PR организациите беше очертана стратегическата роля на PR-a. Бяха представени първите резултати от проекта “КоМ: Инсист” на колегите от ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“, който се осъществява в партньорство с БДВО и БАПРА. Проектът има за цел да изследва тенденциите в корпоративните комуникации в България.

0707_1На база на първите данни от проучването, представители на PR организациите у нас се включиха в дискусия как PR-ът може да допринесе за бъдещото развитие на компаниите и организациите, и за дългосрочни позитивни промени, които ще позиционират професионалистите като незаобиколим фактор при взимането на стратегически решения. В дискусята, модерирана от Калин Калинов, взеха участие Александър Христов, Иван Янакиев, Стефан Серезлиев, Миглена Въгленова.

В събитието се включиха членове на БДВО, БАПРА, Еавропейската асоциация на комуникационните директори, БААК, АСКО, Съюз на журналистите, практикуващи PR.

 

0707_2

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg