Национална конференция “Медийна грамотност в България. Какво научихме от кризата?” с партньорството на БДВО

На 29 октомври 2020 година ще се проведе национална конференция за медийна грамотност, инициирана от Коалицията за медийна грамотност и фондация за свободата “Фридрих Науман”, с подкрепата на 7 неправителствени организации и институции. Конференцията ще стартира в 09:00 часа в Sofia Event Center и ще бъде в хибридна форма.

Конференцията цели да постави на дневен ред пред обществото състоянието на медийната грамотност в България и заедно със заинтересованите страни да се очертае стратегия за развитието и. Според организаторите, пътят към това е чрез диалог между всички ключови участници в процеса. Конференцията ще предостави възможност за сътрудничество между бизнеса, гражданското общество, институциите и международните организации, работещи по темата. Медийната грамотност е критично необходима за всяко общество и събитията от 2020 година изведоха на преден план необходимостта от координирани усилия за насърчаването и изграждането й.  Осъществяването на тази цел е възможна единствено чрез дългосрочни междусекторни партньорства, ангажираност и подкрепа от страна на бизнеса и институциите.

Конференцият аще бъде открита от Кристина Христова – Коалиция за медийна грамотност, Мартин Котее – Фондация за свободата “Фридрих Науман” и н.пр. Херо Мустафа – посланик на САЩ в България. Като въведение в тематиката д-р Джейн Муита ще представи инициативите за медийна грамотност на UNICEF, след което гостите на конференцията ще се запознаят и с медийната грамотност в политиките и програмите на ЕК.  За дезинформацията около кризата у нас ще говори Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти – България и дългогодишен в @БНР, програма Хоризонт.

По време на конференцията ще бъдат представени някои от най-значимите действащи проекти, свързани с развитието на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти, сред които Дни на медийна грамотност 2020, Тийнстейшън, Знам.бе, Scoolmedia, Арте Урбана Колектив, Книговище и др. Гледната точка на бизнеса ще бъде представена в дискусионен панел, модериран от Веселин Димитров от сп. Forbes.

За подробна информация относно целите и програмата на събитието, графика на отделните панели и участниците в тях посетете events.gramoten.li.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg