Мтел с отличие за „Инвеститор в околната среда“ от годишните награди на Българския форум на бизнес лидерите

Проектът Мтел еко грант получи отличие в категория „Инвеститор в околната среда“ по време на дванадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

Мтел еко грант е ежегодна дарителска програма, която финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти в областта на екологията, за които осигуряването на финансиране е по-трудно. Инициативата се провежда вече седем години, за да спомогне за опазването на околната среда и запазване биоразнобразието в българската природа. Благодарение на нея са реализирани повече от 20 екологични проекта, а размерът на инвестицията в тях е над 300 000 лева.

Петте еко проекта, зад които Мтел застана през 2014 година в рамките на програмата, бяха реализирани успешно. Всеки от тях получи подкрепа в размер до 15 000 лева, а общият бюджет беше 50 000 лева. Акцент в Мтел еко грант 2014 бяха опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове и насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие.

„В Мтел вярваме, че отговорното поведение, което имаме, допринася за развитието на обществото. Само през 2014 година инвестицията ни в социални проекти надхвърля 390 000 лева. Разчитаме, че примерът ни ще бъде заразен и благодарим на Българския форум на бизнес лидерите, че за поредна година ни отличава. Това е знак за нас, че следваме правилната посока“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в телекома.

Грантовата програма е неразделна част от социално-отговорната политика на Мтел, която е в подкрепа на българското общество в три основни области: социална сфера, околна среда и отговорност към служителите.

Мтел еко грант се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Наградите за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите целят да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за компаниите, които развиват проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика. Практиката на Мтел да инвестира в своите служители и различните програми за подобряване условията на труд в компанията са отличавани многократно.

Мтел получи отличие и в рамките на Eventex Awards. Наградата е в категория „Най-добра кампания“, а проектът – завръщането на Loop.

 

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg