Моите три – блиц разговор с УС

Илияна Захариева, председател на БДВО

Илияна Захариева

 ПРът е?
Професията на всестранно развитата личност. Това на шега, но сериозно, за да се занимаваш с ПР, трябва да си любознателен и даже любопитен човек, да не спираш да се развиваш и   обучаваш, да си готов да общуваш с всякакви хора на всякакво ниво. И това са само личностните качества или така наречените „меки умения“. Към тях е задължително да имаш   подходящата квалификация, уменията за писане и говорене, разбиране за бизнеса, в днешно време задължително и дигитална компетентност. Във времето, когато всеки може да бъде   журналист благодарение на интернет и социалните медии, професията на ПР-а изглежда по съвсем различен начин. Вече говорим за „комуникация“ навсякъде и по всяко време.   Разказването на истории може да става по различни начини, в различни канали и все по-често от говорители извън официалните за компанията. Важното е хората да се заинтригуват от   бранда и неговите послания, да го харесват, говорят за него, препоръчват и в крайна сметка предпочитат.

 Мотивацията да ПРодължиш?
След близо 20 години в професията продължавам да се вълнувам от всеки нов проект и да ходя с удоволствие на работа. Професията ми предлага уникално разнообразие от дейности и   срещи с хора. В А1 се занимавам с вътрешни и външни комуникации, корпоративна социална отговорност, спонсорства и събития, като по този начин съм в течение на всички важни   проекти в организацията, а те са страшно много и от всякакво естество. В ежедневието си работя с много хора, задачите са едновременно бизнес-ориентирани и творчески, което прави   всеки ден различен от предния. Ролята ми на мениджър пък включва много организационните аспекти и разбира се изисква постигане на конкретни резултати. От тази година    мотивацията за професията е още по-голяма в ролята ми на председател на БДВО.

ПРичината да съм в БДВО?
…е желанието да помагам на професията и колегите в нея. Членувам в Българското дружество за връзки с обществеността от почти десет години и винаги съм го правила с ясното съзнание, че ПР специалистите трябва да сме обединени и да се подкрепяме взаимно. От тази година поех отговорността да бъда и председател с ясното съзнание, че е настъпил моят момент да дам повече на общността и колегите. Заедно с колегите от УС ще работим за повишаване авторитета на БДВО като професионална организация в сферата на комуникациите и подобряване имиджа на PR професията сред студентите и в обществото като цяло.

 

Анита Бедин

Anita Bedin_picture 

  ПР е?
ПРизвание.

  Мотивацията да ПРодължиш?
Обичам работата си, всеки ден си налагам да имам поне 3 причини, за които да отида с усмивка и хъс на работа. Радвам се, когато имам повече от 3 ПРичини.

  ПРичината да съм в БДВО?
  Любов към ПРофесията. Мотивирана съм да работя и за имиджа на професията, така че моите деца един ден да кажат – искам да съм като мама, а непознатите да виждат героите и в ПР   професията.

 

 

Гергана Иванова

_MG_8970  ПР-ът е?
Сложна дейност, която изисква много качества и много качествени хора. Иначе казано ПР е – ПРавила на комуникация и ПРавилна комуникация. Безспирен градеж на образа на         компанията или институцията с различните общности, които са важни за нея. Все повече днес ПРавилната комуникация означава искрени, открити и отворени връзки с обществеността.
ПРът е всъщност ПРавото да бъдеш чут и да те чуят.

  Мотивацията да ПРодължиш?
 За мен това е  невъзможността да спреш. Живеем в свят, в който всичко сякаш върви с главата надолу и смятам, че всеки, който чувства сили да направи нещо, за да противостои на популизма,   фалша и лъжливите новини е длъжен да го направи. Всяка съпротива е важна. Така че нямаме причина да спираме, напротив.

  ПРичината да съм в БДВО
БДВО е олицетворение на организация с идеалната цел. Поставили сме си сериозни задачи – да движим професията на ПР-а напред, да запалим и вдъхновяваме младите хора. В     организацията  членуват представители на професията, както от страна на ПР агенциите, така и на академичната общност, така и на бизнеса. В нея членуват от студенти до преподаватели, от   ПР експерти до представители на ПР екипите в бизнеса. БДВО е организация на хората от професията и носи дух на сговор, на приятелство и желание за постигане на високи идеали.
Името й се родее с възрожденската традиция и същевременно тя е млада по дух и амбиции.

 

 

 

Десислава Еленкова

Десислава Еленкова ΠΡ е?
Професионалният ми път в последните 17 години, като всеки един ден от тези  години, бе изпълнен с изненади и предизвикателства от различно естество, хубави и не толкова хубави моменти,   понякога разочарования и да, сълзи, че нещо не се е получило по начина, по който съм планирала. Понякога нещата не се случват по план и трябва да умееш да реагираш адекватно и навреме   на създалата се нова ситуация, но също така имах много щастливи мигове, намерих много приятели, колеги, научих много уроци, а някои и до ден днешен продължавам да уча, тъй като   упорито  отказвам да ги науча…главно за отношенията между хората и кога, и доколко да се доверяваш. Много пъти са ме предавали и близки приятели, и колеги, но упорито продължавам да   вярвам в добротата на хората.

 Мотивацията да ПРодължиш?
 Разнообразието. В моята работа всеки нов ден е различен от предходния. Професията ми е много динамична. Срещам се ежедневно с хора от различни сфери на икономиката. Правя неща, за   които не съм си представяла, че мога да направя и тогава разбирам, че упоритостта и в известна степен, ината ми, са безгранични…, и постоянно задавам въпроси, търся и намирам всевъзможни  решения.
Това е една малка част от основата на мотивацията – разнообразието и предизвикателството всеки ден да се изправям пред ново препятствие, което в най-кратки срокове трябва да бъде     преодоляно по най-краткия път и време. Всяка вечер имам своите пет минути да направя разбор на деня какво съм научила, къде съм сгрешила, успях ли да свърша всичко, което съм планирала за деня и понякога си казвам “ това беше много добре“, а понякога „това можех да го направя по различен начин” или „това не беше много добре, но другия път по-добре, вече знам как”.  Аз и колегите ми, упражняващи професията на комуникационни специалисти и експерти, нямаме регламентирано работно време. След работа в офиса почти всяка вечер трябва да присъстваме на някое събитие, на което сме или партньор, или организатор или сме поканени и не можем да откажем, защото там са колегите от гилдията и почти винаги има какво да дискутираме по някоя злободневна тема и в повечето случаи успяваме да решим и някой организационен въпрос свързан с БДВО.

ПРичината да съм в БДВО?
Вътрешната ми убеденост, че мога да съм полезна на колегите и на организацията като цяло, споделяйки моите знания, опит, контакти и време, което да посветя на БДВО. Всичко, което съм научила на теория и най-вече в практиката до момента, с удоволствие споделям  и помагам на новите колеги – комуникационни специалисти, които сега навлизат в тази сфера, за да научат как се случват наистина нещата в „кухнята”.
Заедно с всички колеги от Управителния съвет и Комисията по етика работим неуморно, за да привличаме повече колеги и студенти за членове, да организираме обучения по теми, които смятаме, че са актуални. От тази година въведохме и регулярни, неформални срещи, които нарекохме „Вино ПРактики”, на които обсъждаме вътрешни дела на организацията, помагаме си взаимно, споделяме добре практики от професията, представяме нови корпоративни членове на организацията и разбира се, пием вино.
Бих искала да пожелая на студентите, бъдещи колеги и на колегите практици, които са в началото на своя път в тази професия – да продължават да четат, учат и непрекъснато да се развиват. Да бъдат любопитни, любознателни, да търсят нови предизвикателства и да покоряват върхове, в буквален и преносен смисъл. Да ни търсят за съвет, съдействие или защо не – и идеи, защото ние от БДВО работим точно за това – да сме в помощ на колегите да учат нови неща и да се развиват.

 

Елена Матеева

HN_25 ΠΡ е?
 Сърцето на стратегическите комуникации, които са част от развитието на всяка организация и общество и това го определя като функция на уПРавлението. Целево разказване   на истории, в което днес всеки може да се превърне в съавтор, редактор и главен герой, и ролята на комуникатора е да успее да изведе публиката до предварително планирания   краен ефект.

 Мотивацията да ПРодължиш?
ПРистрастеността към точно тази ПРофесия. Убеждението, че комуникациите имат силата да променят действителността. 

 ПРичината да съм в БДВО?
 Усещането за ПРинадлежност към ПРавилната за мен общност. Българското дружество за връзки с обществеността задава стандартите на професията ни и, смея да кажа,   винаги е в синхрон с актуалните тенденции в развитието на комуникациите. Да работя за тази организация е призвание и привилегия за мен. Да съм част от БДВО ми дава   възможност непрекъснато да се уча от колегите си и да споделям собствените си знания, и съм сигурна, че това е една от причините за всички нас. Никак не е случайно, че именно БДВО стартира от тази година собствена дисциплина Креативни комуникации, съвместно с ФЖМК, за студентите по Връзки с обществеността. Това е възможност да предадем на бъдещите пр-и знанията си, дошли от опита, но и показва готовността на БДВО за нови предизвикателства и потвърждава, че е организация както на пр-практиците, така и на студентите, и на представителите на академичната общност.
В същото време БДВО не е само професионална организация, тя обединява съмишленици, които в някаква степен са идеалисти, вярващи, че с ежедневното си професионално и гражданско поведение имат силата да променят настоящето. 

 

 

Мила Миленова

Mila Milenova pic

 ПР-ът е?
Силата да изведеш на преден план друг човек, организация или идея.

 Мотивацията да ПРодължиш?
ПРомяната е хубаво нещо. Ние, ПР-ите, често сме двигателите на промяната в организациите, за които работим. Защото сме неПРимирими към „не може/няма да стане“,   защото сме дейни, действени и искаме да извадим най-доброто и да го покажем на повече хора, че е добро. ПРомяната/развитието/действието е моята мотивация – извира   отвътре, наричат го още ДНК.

 ПРичината да съм в БДВО?
Дори не мога да си представя защо не бих била в БДВО. Според мен мястото на всеки ПРактик е в неговата ПРофесионална общност. Съвсем естествено – в България тази   общност за ПР-ите е БДВО.

 

 

Пепи Димитрова

received_408348033074879 ПР-ът е…
 Професията ми от 15 години. В битката с работата в телевизията, при мен ПР-ът се оказа победителят. И всеки ден се убеждавам, че не е било случайно, че това си е моето.

 Мотивацията да ПРодължаваш?
 Идва от вярата, че има начин, може, ще се получи. Че можем да внесем смислена промяна. Защото има значение, за всяка сфера от живота ни. Всъщност продължавам, дори когато става       истерично, защото съм пристрастена към момента, в който заедно с партньорите и екипа се погледнем с онова задоволство, което без думи казва: “Получи ни се”. Всъщност не знам как човек   може да спре преди края. А краят е като хоризонта, винаги пред нас.

 Причината да съм в БДВО?
 Нищо не започва и не свършва с мен. Това разбиране не е характерно за младостта, която обикновено граби с пълни шепи. Но щом настъпи зрелостта, идва и   моментът да предадеш нататък.   За мен този момент дойде и аз искам да дам на професията една част от времето си и да споделя с колегите някаква част от това, което знам и мога. Защото е демоде да се скъпим за   познанието, споделянето е това, което подобрява цялостната картина. И в нея всеки има място.

 

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg