Миглена Романова e отличена за стипендиант на БДВО за 2020 г. сред рекордните 19 участника в конкурса

Носител на специалната награда от името на семейството на проф. Петев е Димитър Копаранов

Журито избра Миглена Романова за стипендиант на 2020 г., след като оцени есетата на 19 участника от четири университета в страната за конкурса за стипендия на името на проф. Петев на тема „Залезът на ПР-а и възходът на…?“. Миглена Романова е отличена за „изключително ясните и отлично аргументирани позиции, съпътствани от демонстрираното добро познаване на съвременните социални и комуникационни процеси, гарнирани с щипка умерена и градивна провокация.“, по думите на доц. д-р Александър Христов, член на журито. „Специалната награда се връчва за критично представяне на съвременните медийни тенденции в България, представящо провокиращи тези и въпроси относно институционалния ПР, пост-COVID ПР и общественото доверие към медиите у нас.“, аргументира доц. д-р Христов избора на есето на Димитър Копаранов.

IMG_20180330_1553581Миглена завършва трети курс в специалност “Връзки с обществеността” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Интересите и са в сферата на комуникацията във всичките й форми – ПР, журналистика, реклама, маркетинг. „Участието ми в конкурса бе провокирано най-вече от интересната за мен тема – залезът на ПР-а, която веднага вдъхнови есето ми. След залеза винаги следва изгрев и сметнах, че това е добра отправна точка, от която да развия тезата си, а именно, че ПР-ът не умира, а се възражда и катери нови върхове.“, сподели Миглена Романова за причните да се включи в конкурса. „Убедена съм, че този конкурс е идеална възможност за студентите по комуникации да покажат възможностите и знанията си, защитавайки собственото си мнение за бъдещето на професията, която са избрали.“, заяви Миглена. Есето на Миглена можете да прочетете тук.
През 2018 г. Миглена Романова е отличена със специалната награда на конкурса за есето си по темата „Опасностите от бързата публичност“.

дкДимитър Копаранов, носителят на специалната награда, е студент втори курс „Връзки с обществеността“ в СУ „Св. Климент Охридски”. Той се интересува от актуалните обществено-политически проблеми и въпросите, касаещи нашето съвремие. Следи различни източници в търсене на достоверна и проверена информация, за да достигне до истината, която рядко е изведена на преден план. Димитър споделя, че спорта е най-голямата му слабост и след всичко случващо се в сферата в свободното си време.

Четвъртото издание на конкурса за стипендиант на БДВО събра общо 20 претенденти за стипендията от четири университета в страната с комуникационни специалности – СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет (НБУ) и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Желаещите кандидатстваха с есе на тема „Залезът на ПР-а и възходът на…?“, а работите им бяха оценени от жури в състав: Тодор Петев, син на проф. Петев; Мила Миленова, член УС на БДВО и директор „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в ОББ и ДЗИ и доц. д-р Александър Христов, преподавател в УНСС и управляващ директор на ПР агенция Параграф 42.

.Petev_jury

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят й има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО през настоящата година. Стипендиантът участва заедно с представители на БДВО в организирането на поне три ключови събития или изяви на дружеството и има собствени възможности за публичност, в които да популяризира постижението си. Носителят също така се ангажира да спазва и да популяризира етичните принципи в ПР сред своите колеги, за да работи за утвърждаването на стандартни в комуникационната професия от най-ранния етап във формирането на разбирането им за нея.

Стипендията е създадена в края на 2016 г. в памет на учредителя и почетен председател на БДВО – проф. Тодор Петев – и се връчва всяка година на български студенти в сферата на комуникациите.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg