Медиен анализ за април’21 на СМО Insider

През април общата тв гледаемост бележи спад, който следва типичната сезонност. Няма съществени промени в разпределението на аудиторията по телевизионни групи и канали на месечна база, като Нова Броудкастинг Груп остава доминиращата група, следвана от Би Медиа Груп.

На годишна база доставената аудитория за ТВ рекламодателите бележи ръст от 9%, който основно е резултат от липсата на локдаун през март-април 2021 г. Това се потвърждава и от данните за запълване на рекламните блокове в основните канали, които през април 2021 г. бележат съществени ръстове спрямо същия месец на 2020 г.

Този месец фокусът е върху „Шоуто на Николаос Цитиридис“ по бТВ, което все още не може да достигне рейтингите, които „Шоуто на Слави“ генерирарше по националната телевизия. То, на свой ред не показва съществени резултати в нишовия канал 7/8, особено след септември 2020 г., когато каналът стана част от допълнително платените канали.Целият медиен анализ за април можете да намерите на Месечен медиен анализ: април’21 (cmoinsider.bg) 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg