BDVO_PR_Prize_Jury_Vizitka_1080x1080_МТМануела Тотева е Senior Marketing and Communications Advisor. Тя практикува в сферата на комуникациите и маркетинга от 2002 г. насам в компании от софтуерната индустрия, металургията, банковия сектор и търговията, както и в комуникационни агенции и НПО сферата.

Участвала е в управителните съвети на БДВО, БДФ, БМГД, експертни съвети към БАМИ, ХТМУ и фондация “Заедно в час”.

Председател на БДВО за 2017 г.

Член на жури на национални и международни комуникационни конкурси. Хоноруван преподавател по управление на съдържанието в Софийския университет и гост-лектор по дигитален маркетинг в Техническия университет в Илменау, Германия.