Майтап бе, Уили

Горният израз често се използва като пояснение, че някой не е разбрал нечия шега. И служи за оправдание пишман шегобиецът да се оправдае и да излезе от неприятната ситуация, в която сам се е поставил с дебелашкия си майтап.

Точно такъв е случаят с г-н Стоян Узунов, главен експерт „Връзки с обществеността” на Пирогов, който с „креативния” си от гледна точка на ПР професията отговор на един вестник, поставя в несериозна ситуация цялата ПР професия.
Ние, представители на ПР бранша в страната, категорично заявяваме, че смятаме действията на г-н Узунов за неуместни. Проблемът става още по-значим и заради факта, че в случая става въпрос за живота и здравето на човек – както докторите, колеги на г-н Узунов биха могли да потвърдят, шега с тези неща не бива.

Истината и прозрачността в ПР професията са точно толкова важни, колкото и в журналистиката, колкото и във всяка друга дейност и в ежедневието на всички. Роля за това имаме именно ние, които работим с информация, изграждаме връзки между публиките и търсим консенсуси. Уверяваме всички, че прозрачността, етиката, отговорността пред закона и обществото, са сред основните правила в ПР професията, иначе тя не би могла да бъде практикувана въобще. Такъв тип отговорно поведение би трябвало да насърчаваме и очакваме и от всички останали участници в обществения живот, включително и медиите.

И призоваваме всеки ПР специалист, който по някаква причина е решил да извърши ритуално професионално самоубийство, да го направи самостоятелно, далеч от другите, и без да се осмелява да нарушава правото на гражданите да получават пълна, точна и навременна информация.

 

С уважение,

Управителен съвет и Комисия по етика на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg