Лора_СимеоноваД-р Лора Симеонова е изследовател в полето на печатните и онлайн медиите, дигиталните комуникации и социалните мрежи. Бакалавър по „Журналистика“ (2005), магистър по „Публична комуникация“ (2010) и доктор по „Онлайн журналистика“ (2019) във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Журналист с дългогодишна практика, д-р Симеонова е репортер и редактор (2005-2011) и завеждащ отдел „Общество“ (2011-2019) на в. „Стандарт“. Преподава във факултета от 2018 г. – първоначално, като хоноруван лектор, а
от 2020 г. – и като главен асистент в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“. Разработва и поддържа, съвместно със студентите от ФЖМК, учебните медии “Z Generation” и “Z-Media Academy”.

Научните интереси на д-р Лора Симеонова се фокусират върху настоящето и бъдещето на печатните и онлайн медии, изследването на процесите и тенденциите в социалните мрежи и техния социално-политически ефект, промяната в комуникационните модели в ерата на Уеб и лидерството на мнение в дигиталния свят.