КФН търси комуникатор

Комисията по финансов надзор обявява свободна позиция за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ – по заместване на служител. Крайният срок за подаване на документи е 23 септември 2019 г., на място на адреса на Комисията или на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg.

Според изискванията, успешният кандидат притежава:

 • Познания в областта на небанковия финансов сектор, дейността на КФН и публичните
  комуникации;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Способност за работа в екип;
 • Владеене на английски език, съответстващо на Европейско ниво за самооценка В

Основни задължения на длъжността:

 • Отговаря на запитвания, постъпили по телефона от граждани и поднадзорни лица или координира запитване с други експерти на КФН, които могат да дадат още пояснения по поставения въпрос;
 • Приема и дава разяснения на граждани и представители на бизнеса, които идват на място в сградата на Комисията с конкретни въпроси или пренасочва лицата към експерт на КФН, който дава пояснения на поставените въпроси;
 • Участва в организирането на пресконференции, семинари, кръгли маси, образователни програми и други публични мероприятия на КФН.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Степен на завършено образование – висше, образователна степен – бакалавър, магистър за
  специалност Право;
 • Професионална област – Икономика, Хуманитарни науки, Връзки с обществеността, Право;
 • Минимален професионален опит – не се изисква.

Информация за условията, предлагани от КФН, за етапите на подбор и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на Комисията на адрес https://www.fsc.bg/bg/karieri/svobodni-pozitsii/konkursi/. В случай на допълнителни въпроси, можете да се свържете с Нонка Николова – Владикова – главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“, тел. 02/94 04 855.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg