Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 1099

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 1104

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 1124

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 4787

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 4793

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/o3wsb6hk/public_html/wp-content/plugins/gravityforms1818/common.php on line 4805
КСО: Устойчиво развитие на българския бизнес - БДВО

КСО: Устойчиво развитие на българския бизнес

БДВО партнира на традиционното издание на дискусионния форум за КСО на платформата mySuccess в търсене на отговор разход или част от бизнес стратегията, която осъществява мисията на компаниите е КСО

На 30 септември 2020 г. се състоя форумът „Корпоративна социална отговорност (КСО): устойчиво развитие за българския бизнес“, организиран от сп. Enterprise. Водещи експерти в сферата на КСО дискутираха целите за устойчиво развитие и принципите, които бизнесът да следва, за да ги изпълни.

Изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН към 2030 г. върви с различни темпове – в някои страни напредъкът е голям, а други изостават. Те обаче са предизвикателство, с което целият свят трябва да се справи, особено на фона на пандемията от коронавируса, която ни показа, че е време за преосмисляне на принципите, коментира по време на форума Даринка Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Глобалният договор на ООН предизвика компаниите да приемат нови бизнес цели, които да покажат дали действията им достигат нужното ниво на амбиция за по-устойчиво развитие, добави тя.  Тя представи и SDG Action Manager – нова инициатива на Глобалния договор на ООН, която ще помогне на компаниите да следят прогреса си по изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи визията за развитие на КСО и общите цели, като добро икономическо развитие, интересите на бизнеса и гражданите, за подобрение на конкурентоспособността и повишаване на качеството на живот, както и средата, която обитаваме. По думите и водещи принципи в развитието на концепцията за КСО са диалогът и партньорството.

Отговорното бизнес поведение е съществена част от отворения международен инвестиционен климат. Все повече предприятия реагират като се ангажират с отговорни бизнес практики, насърчаване на диалог и общуване със заинтересованите страни, както и с администрацията, коментира Смилена Костова, директор на дирекция „Външноикономическа политика“, Министерство на икономиката. Смилена Костова представи Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), които са най-изчерпателният набор от подкрепяни от правителствата препоръки за отговорно бизнес поведение. Целта на придържащите се към Насоките правителства е да насърчат положителния принос на мултинационалните предприятия за устойчиво развитие.

Чрез практикуване на корпоративна социална отговорност, наричана още корпоративно гражданство, компаниите могат да осъзнаят вида на въздействието им върху обществото, включително икономическата, социалната и екологичната сфера. Това каза д-р Джейн Муита, представител на Unicef в България. Сред секторите, които оказват въздействие върху икономиката и правата на децата, са ИКТ, храни и земеделие и финанси. Туризъм, текстилна индустрия, медии са избирателно ангажирани сектори в области, които причиняват лишения или предоставят възможности за подобряване на правата на децата, подчерта тя. Сред предизвикателствата, които тя посочи са, демографската реалност и липсата на система за управление на промените, корпоративна филантропия срещу КСО стратегия, ниско ниво на осведоменост и знания за правата на детето и бизнес принципите, липсата на яснота относно националната рамка за целите за устойчиво развитие, лидерският вакуум, контекстът на глобалната пандемия, кризата с околната среда и бедността.

КСО като отговор на рисковете и скритите възможности за трансформация, устойчивост и растеж на фирмите беше темата на дискусионния панел на форума. Модератор беше д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox. Гостите – Милка Семова, член на Управителния съвет, Българска асоциация на КСО специалистите, Петър Начев, директор на дирекция “Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции”, МТСП и Пелагия Виачева, член на УС на Националната комисия за корпоративно управление, коментираха факторите, определящи необходимостта от стартиране на КСО стратегия в публичните компании, компаниите в обществен интерес, държавните и общинските предприятия, предизвикателства пред компаниите, поели по пътя на КСО и обсъждаха въпроси от практиката – отчетност, стратегии и регулации на национално и европейско ниво и как да се постигне съответствие с тях.

Официални партньори на форума бяха Асарел Медет АД и Sanofi Aventis, както и Spetema, Devin, ИАНМСП, ИНТЕРПРЕД-СТЦ София и EventsPro.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg