Креативни комуникации – мисията възможна с академични и емпирични познания

БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет

Провокирани от публичния разговор по повод ценността на обучението по PR в българските университети и имиджа на професията, от Българско дружество за връзки с обществеността проведохме активен диалог с деканата на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В резултат на желанието и от двете страни от тази година стартира практическа програма за обучение на студенти от ФЖМК на. Дисциплината е част от редовната програма на второкурсниците в специалност „Връзки с обществеността“ и е водена от проф. д-р Николай Михайлов. Очаква се 100 студенти да преминат обученията в първата година, като темите са разработени в съкратен вариант за задочните и в пълен вариант за редовните студенти, който обхваща 60 учебни часа.

„Креативни комуникации“ е разделен на модулите: Комуникационна стратегия, Връзки с медиите и публична комуникация, Отношенията вътрешен отдел – комуникационна агенция, Управление на бранда, Управление на репутация, Организиране на събития, Кризисни комуникации, Изграждане и управление на работодателска марка. Те се представят от колеги-практици от БДВО д-р Александър Христов, Анита Бедин, Даниел Киряков, Елена Матеева, Илияна Захариева, Костадин Крантев, Пепи Димитрова и Мила Миленова.

„Идеята за създаване на програма с практическа насоченост за студентите от ФЖМК възникна след поредица от критични публикации за образованието във ФЖМК и професията на PR специалистите“, сподели Мила Миленова, председател на БДВО за 2018г. От Дружеството изразихме подкрепата си към Факултета, отделяйки ресурси за обогатяването на вече съществуващата програма по „Връзки с обществеността“ и за повече практически поглед върху работата на PR-a. Целта ни е успоредно с академичните познания студентите да имат досег и до практическото им приложение, за да получат реална представа за дълбочината и многообразието от дейности в избраната от тях професия.

51791445_10218204029837998_9067497279862079488_o 51794210_10161174760200417_1692914784816594944_n 52184132_10157869866539796_7184954419002212352_n

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg