Конференцията Новите комуникационни професии предизвиква с фокус върху бъдещето

Само за два часа участниците ще се опитат да предвидят какви ще са значимите предизвикателства в бъдеще и ще се справят ли настоящите комуникатори с управлението на промяната в собствената си професия.

Конферентната част на Фестивала Денят на Бернайс ще се проведе на 24 ноември 2018г., събота, от 12:00 до 14:00 часа в Домът на Европа, ул. Г. С. Раковски N124, гр.София.

Модератор на конференцията е Бойко Благоев, ръководител „Комуникации“, Представителство на Европейската комисия в България. Вижданията си за бъдещото развитие и промените в професионалните профили на комуникаторите ще представят Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, Мирена Керезова, управител на PRoPR Agency, Георги Малчев, управляващ директор XploraBG.

Конференцията ще продължи с дискусионен панел на тема Изисквания на съвременността към професионалните и личностни умения на бъдещите комуникатори. В него ще се включат Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“, А1, Ванина Ханджийска, блогър и PR експерт, Георги Павлов, изпълнителен директор Адрес недвижими имоти, Грета Колева, управляващ директор Proximity Sofia / BBDO Group, Паулина Георгиева, управляващ директор TAURUS Consultants. Динамичните промени в технологиите и в начините, по които комуникира обществото днес, в представите за йерархия и обществени роли и взаимовръзки, налагат промяна и в ролите на комуникаторите. Какви са тези промени и какво можем да очакваме в перспектива от няколко години са въпросите, чиито отговори ще се търсят по време на дискусията. 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg