Комуникационната триада – PR-и, журналисти, медии по време на пандемия

Академичният омнибус на Българска академична асоциация по комуникации “осветява” влиянието на комуникационната триада през погледа на акдемичното знание

Гл. ас д-р Димитър Найденов /СУ, ФЖМК/- „Пандемията и трите вълни на фейка“.

Събитията, които ангажират значително обществено внимание, обикновено са „обрасли“ с множество фалшиви интерпретации, при които водещият елемент са теориите на конспирацията с различна интензивност и значимост на проникване. През 2020 г. наблюдавахме това явление, свързано с пандемията на COVID19. Основната цел на целевата кампания беше Бил Гейтс, понастоящем основен донор на Световната здравна организация. Той е бил жертва на обвинения, че вирусът е създаден по негово искане и благодарение на неговото финансиране, за да се приложи глобална ваксинация, придружена от въвеждането на микрочипове в телата на милиарди хора, които да бъдат наблюдавани и манипулирани. Няколко месеца след разгръщането на кампанията той самият реагира, казвайки, че тази теория на конспирацията „е толкова глупава, че не си струва да се опровергава“.

Петя Попова /СУ, ФЖМК, докторант/ – „Медии и обществени нагласи в условията на пандемия“.

 В условията на световна пандемия, развила се за две седмици в средата на месец март 2020 г.,  редица компании демонстрираха на практика корпоративната си социална отговорност. В публичното пространство с посредничеството на медиите и най-вече социалните мрежи беше иницииран дебат по редица морални аспекти на дарителството и отговорното поведениe. Настоящата презентация има за цел да проследи ролята на медиите в процеса и да анализира и как реагират различните аудитории на публичните послания, отправени чрез инструментариума на корпоративната отговорност.

Борислав Радославов /СУ, ФЖМК, докторант/ – “Стратегическото влияние на невидимата власт – от Марк Хана до “архитекта на Брекзит”.

Темата се съсредоточава върху практиките на старите пропагандисти от ерата на Марк Хана, Финиъс Барнъм и “Бандата от Охайо” до новите имиджмейкъри и създатели на политики и нагласи като Доминик Къмингс и проф.Александър Дугин. Очертават се похватите на скритите пропагандисти, примерите, журналистическите репортажи и научните сведения за тях. Поставя се акцент върху актуалността на владението на общественото мнение, поставяно на пиедестал от времето на Льобон, през Бернайс до Сегела и наши дни.

Соня Обретенова /СУ, ФЖМК, дипломант, ОКС „бакалавър“/- “КСО практики – кампанията “Words do matter” срещу неефективната комуникация.”

Темата засяга сериозен проблем на нашето съвремие- изпълването на речта с множество модерно звучащи, но безсъдържателни думи. Тази тенденция се превръща в пречка за  определена група от хора- експертите по комуникация. От една страна, тъй като основната им професионална дейност е пряко свързана с думите, а от друга, тъй като понасят най-сериозна критика от страна на обществото като основни причинители на проблема. Презентацията цели да даде отговор на въпросите: “Как се справят експертите по комуникация в България с дискутирания проблем?” и “До каква степен той има влияние върху дейността им?”

 

Българското дружество за връзки с обществеността, съвместно с Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и с медийното партньорство на сп. „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) представят: „Денят на Бернайс 2020“ – 129 години от рождението на Едуард Бернайс, (1891-1995) – 20 -21 ноември 2020 г. https://zoom.us/j/93787730521

омнибус          BAAC Logo 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg