„Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“ е темата за есе за стипедния на името на проф. Петев

През 2021 г. БДВО ще отличи студентска разработка за предзивикателствата на кризисните комуникации в условия на глоаблна здравна и икономическа криза.

„Комуникации по време на световна здравна и икономическа криза“  е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от БДВО в края на 2016 г. Поредното издание на благородната надпревара на името на учредителя и първи председател на първата неправителствена организация в сферата на комуникациите стартира на 14 май. Датата е символична, тъй като е рожденната дата на проф. Петев.
За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, като те ще разполагат с три седмици, за да подготвят своето есе. Работата им ще бъде оценена от жури в състав: Мила Миленова, председател на БДВО 2018 г., доц. д-р Александър Христов, Тодор Петев, син на проф. Петев  и Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО.

Основната стипендия ще се връчи на бъдещ ПР специалист и за нея ще се кандидатства с есе, свързано с предизвикателствата пред комуникациите във времето на икономическа и здравна криза, в което живеем. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф. Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 500 лв. Предвижда се също така да се връчи и специална награда за едно от есетата от името на семейството на проф. Петев. Паричният еквивалент на тази специална награда е 400 лв.

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз. От друга страна, стипендиантът ще се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

Традиционно, от стипендиантът се очаква да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България и с публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев.

Повече информация можете да намерите тук: BDVO_stipendia Petev 2021

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg