ПОЗИЦИЯ на Комисията по професионална етика към БДВО от 27.08.2020 г. във връзка с публикация на снимки на деца без позволение на родители от ПР специалист на 17.08.2020 г.

ПОЗИЦИЯ на Комисията по професионална етика към БДВО от 06.08.2019 г. във връзка с кампания „Направи го сега“ на ДНК от 2019 г. – 06.08.2019 г.

Становище на КЕ относно казуса с разпространяване на позиция на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) във връзка с отчитане на заслугите на Института за признаването на българското малцинство в Албания – 21.10.2017 г. 

Позиция на КЕ относно казуса “Бетина Жотева – Къдринка Къдринова” от 11.06.2017 г., оповестен на 22.06.2017 г.  – 25.06.2017 г. 

Становище на КЕ относно публичното представяне и отразяване на случая с тежкия инцидент с г-жа Цветелина Стоянова, спортист по художествена гимнастика – 22.06.2016

Становище на КЕ по казуса “Фалшив сигнал за бомба приключи с уволнение в летище София” от 30.11.2015 г.

Становище на КЕ във връзка с разпространението на кадри и снимков материали, представящи смъртни случаи 

Позиция на КЕ по казуса “Пасивна класна стая” на “Загорка”_АД

Програма за дейността на КЕ през 2015 г.

Позиция на КЕ по казуса БНБ от 11 юли, 2014 г.

Решение на КЕ, относно неетични практики прилагани от национален пресклуб “София Прес” – 27.06.2011 г.

Позиция на КЕ, относно предоставяне на устройство iPod на журналисти от страна на “От-До Консулт”, агенция на HBO – 25.10.2010 г.

Позиция на КЕ, относно използване на йероглифа за “криза-възможност” в конференция на Ишурънс.бг и впоследствие в реклама на Тойота  – 09.03.2009 г. 

Позиция на КЕ по казуса за неправомерно използване на наименованията Варненско дружество за връзки с обществеността и Варненска сеция на БДВО – 19.12.2005 г.