Доц. д-р Яна Събева e преподавател по реторика, бизнес комуникация и връзки с обществеността в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кариерата й започва през 1996 г. като журналист във водещи печатни издания. От 2004 г. продължава работата си в сферата на връзките с обществеността. Има богат опит в работата с корпоративни клиенти и неправителствени организации.

Яна Събева има магистърска степен по икономика (маркетинг и мениджмънт) от Университета за национално и световно стопанство и магистърска и докторска степен по философия (реторика) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Автор е на три книги и на множество публикации по теми, свързани с съвременните ПР и комуникации.

Доц. д-р Събева е член на Българското дружество за връзки с обществеността от 2012 г. В периода 2014-2016 г. е член на Управителния съвет на организацията. През 2020 г. се присъединява към екипа на Комисията по професионална етика към БДВО. През 2023 г. е избрана за председател на КПЕ.