Комисията за професионална етика към БДВО ще връчи за пети път специална награда на ПР Приз 2019

Специалната награда на Комисията за професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще бъде връчена за пета поредна година в конкурса PR Приз 2019, организиран от БДВО.

Комисията за професионална етика (КПЕ) връчва своята специална награда на един от комуникационните проекти, участващи в някоя от 14 категории на най-стария конкурс за публични комуникации в България. Основен аргумент за връчване на отличието е, че чрез нея се подкрепя основен принцип за БДВО – етичността в бранша, сред практикуващите професията, както и чрез нея се насърчава реализирането на  комуникационни кампании, основани и на заложените в Етичния кодекс принципи. По този начин КПЕ дава ясен сигнал на ПР-практиците и на обществото за наличието на орган за саморегулация на ПР-бранша у нас.

Критериите

Членовете на комисията оценяват проектите по няколко основни критерия: коректно направено проучване, дефиниране на ясни комуникационни цели, принос за целевите общности, създаване и поддържане на партньорства с местни организации и институции, прозрачност при отчитането на резултатите от комуникационната кампания, постигнати промени и устойчивост. Критериите за журиране конкретизират и резюмират голяма част от професионалните принципи и ценности, разписани в Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Този документ за саморегулация е приет официално на 7 юли 2005 г. от председателите на БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ.

„Тази година отбелязваме петата година, в която Комисията ще връчи Специална награда. От всички участващи проекти в PR Приз очакваме да отговарят на принципите на Етичния кодекс на ПР-практиците у нас. Ежегодно от 2015 г. насам един от всички проекти бива отличен от останалите със своята прецизна подготовка, изпълнение и представяне.“ – обясняват експертите от КПЕ.

Носителите до момента

Сред носителите на специалната награда са „Креактив ПР“ за фестивала за стари български детски игри „Челик“, реализиран във Варна, Британски съвет България с „5-ти Софийски фестивал на науката”, Junior Achievement с 5-то издание на Мениджър за един ден и НАП с „Влез в час с данъците”.

 

За Комисията

Комисията за професионална етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в ПР професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността. Тя отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики в областта на публичните комуникации в България. Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от две години. Членовете на Комисията с втори пореден мандат до 2020 г. са Даниел Киряков, председател на КПЕ (мениджър “Комуникации” на Американската търговска камара в България), гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател в НБУ, департамент „Масови комуникации“ и гл. ас. д-р Мария Николова, преподавател в УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“.

За сигнали: ethicscommission@gmail.com

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg