Кой стои зад доброто? Всички гледни точки за отразяване на компаниите в електронните медии

Публична дискусия за споменаването в телевизия и радио на имена на компании и организации, които реализират и подкрепят обществено значими каузи

Кога: 19 юли 2016 г.

Къде: Офис на открито, дворът на ул. Кракра 16

 

 

Програма

 

17:30 – 17:45. Посрещане и регистрация

 

17:45 – 17:50. Дискусия за отразяването на компаниите: история и гледни точки

Модератор: д-р Александър Христов, Член на УС на БДВО

 

17:50 – 18:00. ПР и компаниите в електронните медии: колко е важно да се знаят. Как да насърчим практиката за отразяването им?

Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО

Любомир Аламанов, представител на БАПРА

 

18:00 – 18:10. Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как да се тълкува?

Мария Стоянова, Председател на СЕМ

 

18:10 – 18:25. Неправителствените организации. Какви са ползите за обществото от споменаването на имена на компании?

Красимира Величкова, Директор на БДФ

Иванка Шалапатова, фондация „За нашите деца”

Марина Стефанова, Изпълнителен директор, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

 

18:25 – 18:35. Телевизионните и радио оператори и продуцентите. Какво спира електронните медии да отразяват имената на компаниите при социално-отговорни проекти? Какви са новините за тях?

Асен Григоров – MediaMixx

Анна Танова – Изпълнителен директор на АБРО

Мария Савова – Изпълнителен директор на АТП

 

18:35 – 18:55. Компаниите. Каква е необходимостта от повече публичност за каузи и социално отговорни проекти?

Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР

Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ

Илияна Захариева, Директор „Корпоративни комуникации” на Мтел

Елена Кръстева, Директор „Реклама и Корпоративни комуникации” на  Софарма

 

18:55 – 19:05. Рекламистите. Кое не е реклама в електронните медии? Разликата между информационно и рекламно съдържание.

Ели Герганова, Председател на НСС

Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор на БАКА

 

19:05 – 19:45. Дискусия. Бъдещи действия

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg