“Кариера с Кауза” среща Информационния портал за НПО в България

Вече трета година „Кариера с Kауза” среща млади и активни хора с неправителствения сектор и успява да ги направи част от света на каузите. Същата е мисията и на Информационния портал за НПО в България, който с гордост подкрепя събитието.

Информация за предлаганите позиции на “Кариера с кауза” можете да намерите на страницата на събитието и в секция “Работа и доброволчество” на Портала. 17560ksk_mother_teresawhite_poster_42x60

Екипът на www.ngobg.info ви очаква на 16 май в двора на Софийски университет. По време на “Кариера с кауза” ще имате възможност да участвате в конкурса “НПО Разкази”, като дадете своите предложения за теми, които искате да видите на Портала. Трите най-интересни ще бъдат разработени от нас, а авторите на идеите ще бъдат наградени.

Тази година Информационният портал за НПО в България празнува своята пета годишнина. За това кратко време той успя да се утвърди като средище на хората от гражданския сектор, медиите, бизнеса и доброволци ентусиасти.

НПО, читалища, спортни клубове или неформални граждански групи – всички те имат възможност да покажат на света, че са живи и работят. Регистрираните потребители в Портала са близо 6000 и съставят най-пълната база данни с активни НПО у нас.

Организациите могат да публикуват новини, да създават събития, да събират подписи за петиции, да пускат обяви за работа и доброволци, да търсят възможности за финансиране и още куп други неща. Всички тези услуги улесняват организациите и подпомагат комуникацията между тях самите. По този начин се осъществява обмен на информация в рамки на един проект, който се дописва от самите му участници.

Само през изминалата година НПО Порталът има над 220 регистрирани доброволци, публикувал е над 100 възможности за финансиране и има над 1 300 000 посетени страници. През 2014 г. най-отразяваните теми от НПО сектора са били за „Деца и младежи”, „Благотворителност и дарителство” и „Социални дейности”, сочи още статистиката на www.ngobg.info.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg