Кампанията „Купи 1 книга“ продължава мисията си

БДВО е съмишленик и партньор на инициативата в подкрепа на книгите и за насърчаване на четенето

Май е месецът, посветен на книжовността и духовността, празнуваме два от най-хубавите празници, свързани с българската писменост, просвета, литература и култура.
K1K_11mayНа 11 май отбелязваме Деня на библиотекаря. Библиотекарите са пазителите на най-голямото съкровище – книгите. Те са хората, които бдят над голямото културно богатство, от което черпим знание, въображение и идеи.
Най-добрият начин да им благодарим и да ги подкрепим е, като дарим книги и обогатим библиотеките в страната.

На 24 май честваме Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Празникът на всички, които пишат, творят и обичат буквите. Празникът на училищата, библиотеките, университетите, галериите, архивите, книгоиздаването и читалищата.

Очакваме следващите вълнуващи покани на кампанията!
БДВО ви призовава – подкрепете кампанията „Купи 1 книга“, дарете книги на училища, библиотеки и читалища. 

#Купи1Книга #ЗаДаЯИмаКнигата

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg