Калина Леонтиева и Дарина Попова с ментор д-р Александър Христов спечелиха голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ на БДВО

Първа награда в студентския конкурс „Като Бернайс“, който тази година беше на тема „Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения“, спечели екипът на Калина Леонтиева и Дарина Попова от специалност „Международни икономически отношения“. Техен ментор беше гл. ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и член на УС на БДВО.

Специалната награда за креативно представяне беше дадена на Изабела Лазова, Слава Добрева и Анна Андреева от магистърската специалност „Публични комуникации“ на Военна академия „Георги С. Раковски“ с ментор подполковник Сашо Воденичарски, главен асистент в академията. Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и журналистика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС с ментор гл. ас. д-р Мария Николова бяха отличени с наградата за оригинална идея.

По време на презентациите всеки екип в рамките на 15 минути (плюс 5 минути за въпроси) представи своя проект пред журито, което включваше Мила Миленова – председател на БДВО за 2018 и 2019 г., Емилия Хубавенска – експерт „Комуникации“ European Asylum Support Office (EASO) и всички метори на студентските екипи. Отборите от по 2-3 души трябваше да подготвят и представят комуникационно предложение под формата на информационна, комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка кампания, която да включва стратегия и няколко конкретни тактики или дейности и да има потенциала да доведе до подобряване на средата.

Конкурсът е в рамките на фестивала Денят на Бернайс 2017, който се провежда за четвърта поредна година и носи името на създателя на PR професията – Едуард Бернайс. Събитието се осъществи в партньорство с УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, БААК, КРИБ, “Загорка” АД, Българска консултантска компания, b2b Media, Медиите на 21 век, The Smarts и Idea PR&Advertising.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg