Ирина Йорданова

Ирина Йорданова – директор „Проекти, публични комуникации и КСО на КРИБ“